Kvalitet som tema i norsk barnehageforskning i årene 2010-2021

Systematisk kunnskapsoversikt fra Kunnskapssenter for utdanning og Læringsmiljøsenteret har undersøkt hvilke sider av kvalitetsbegrepet barnehageforskerne i Norge har vært mest opptatt av i en 12-årsperiode.

Publisert Sist oppdatert

To barn leker, med trær i bakgrunnen
(Foto: Elisabeth Tønnessen/UiS)

I denne -  “Norwegian Research on ECEC Quality from 2010 to 2021—A Systematic Scoping Review” - har forskere fra Kunnskapssenter for utdanning ( ) og Læringsmiljøsenteret samlet det som er gjort av forskning på kvalitet i barnehager i Norge gjennom en 12-årsperiode. Samlingen er utført ved systematiske søk.

Begrepet «kvalitet» har fått mer oppmerksomhet og et klarere fokus etter stortingsmelding 41 (i 2008/09). Det er et viktig begrep, ettersom det sier noe om hvordan vi ønsker den norske barnehagen skal være, sier May Irene Furenes, som er førsteforfatter bak studien.

– Det er enighet om at kvalitet innen barnehage består av fire ulike dimensjoner, noe som gjør det lettere å forske på og konkret måle kvaliteten. Alle vil jo gjerne være gode – men hvordan blir man det? Det vil denne type forskning kunne si noe om, forklarer Furenes, førsteamanuensis ved .

REFERANSE:

Furenes, M. I., Andresen, A. K., Løkken, I. M., Moser, T., Nilsen, T. R., & Dahl, A. L. S. (2023). Norwegian Research on ECEC Quality from 2010 to 2021—A Systematic Scoping Review. Education Sciences13(6), 600. DOI: https://doi.org/10.3390/educsci13060600