Levende kart over forskning på lærerutdanning i Norden

Kunnskapssenter for utdanning (KSU) har systematisert forskningen om forskning på lærerutdanning i Norden. Resultatene presenteres her i et levende kart (Evidence Gap Map) med oversikt over 830 vitenskapelige publikasjoner.

Publisert Sist oppdatert
Levende kart
Hva er et levende kart?

Ved å kartlegge forskningen som er gjort innenfor et felt får man en oversikt over hvilke områder som er forsket på – og hvor mye som er gjort på hvert område. Oversikten gjør temaene det er forsket mye på, større. Det vises igjen som større fargebobler i det levende kartet. Jo større fargefelt, jo mer forskning. Kartet er et nyttig verktøy for å finne fram til aktuell forskning, men også for å avdekke kunnskapshull.

Forskerne Sanna Forsström og Elaine Munthe, henholdsvis førsteamanuensis og professor ved , har identifisert 830 vitenskapelige studier fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island som omhandler lærerutdanninger i de fem nordiske landene for perioden 2010 til 2020, av fagfellevurdert forskning som er publisert på engelsk.

Resultatene er presentert i en vitenskapelig artikkel/systematisk kunnskapsoversikt, og i et levende kart (Evidence Gap Map). Her kan du søke i det levende kartet. Ved å flytte markøren og klikke får du tilgang til informasjon om alle studiene som er inkludert