Oversikt: Forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT)

KSU har samarbeidet med Forskningsrådet om å lage en oversikt over forskningspublikasjonene som er et resultat av de finansierte prosjektene fra FINNUT-programmet. Kartleggingen ble klar i 2021, i form av et levende kart, og nå er kartet oppdatert.

Published Endret
Levende kart
Hva er et levende kart?

Ved å kartlegge forskningen som er gjort innenfor et felt får man en oversikt over hvilke områder som er forsket på – og hvor mye som er gjort på hvert område. Oversikten gjør temaene det er forsket mye på, større. Det vises igjen som større fargebobler i det levende kartet. Jo større fargefelt, jo mer forskning. Kartet er et nyttig verktøy for å finne fram til aktuell forskning, men også for å avdekke kunnskapshull.

Kunnskapsdepartementet ønsket en oversikt over resultater fra forskningsprosjektene finansiert av programmet Forskning og innovasjon i utdanningssektoren FINNUT. Programmet inngår i Forskningsrådets portefølje for Utdanning og kompetanse. Kunnskapssenter for utdanning (KSU) fikk oppdraget og har i samarbeid med Forskningsrådet laget en oversikt over forskningspublikasjonene som er et resultat av de finansierte prosjektene fra FINNUT-programmet. Også EPPI-senteret ved London University har vært viktige i arbeidet med utvikling av kartet.

Det levende kartet ble fullført og publisert på KSUs nettsider høsten 2021. Siden den gang har mer forskning blitt publisert på dette feltet, og kartet har blitt oppdatert - med 30 nye prosjekter og 377 nye publikasjoner. Den oppdaterte versjonen av oversikten (med siste bidrag registrert til Forskningsrådet 29. november 2021) omfatter til sammen 121 prosjekter og 1146 publikasjoner.

Mens publikasjonene og prosjektene før ble presentert i ett levende kart, har det nye systemet fire kart. I tillegg kan man lage sine egne kart ut gjennom valgmuligheter inne på nettsiden.