Hopp til hovedinnhold

Oversikt: Forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT)

KSU har samarbeidet med Forskningsrådet om å lage en oversikt over forskningspublikasjonene som er et resultat av de finansierte prosjektene fra FINNUT-programmet. Nå er kartleggingen klar, i form av et levende kart.

Publisert: Endret:
Levende kart
Hva er et levende kart?

Ved å kartlegge forskningen som er gjort innenfor et felt får man en oversikt over hvilke områder som er forsket på – og hvor mye som er gjort på hvert område. Oversikten gjør temaene det er forsket mye på, større. Det vises igjen som større fargebobler i det levende kartet. Jo større fargefelt, jo mer forskning. Kartet er et nyttig verktøy for å finne fram til aktuell forskning, men også for å avdekke kunnskapshull.

Kunnskapsdepartementet ønsket en oversikt over resultater fra forskningsprosjektene finansiert av programmet Forskning og innovasjon i utdanningssektoren FINNUT. Programmet inngår i Forskningsrådets portefølje for Utdanning og kompetanse. Kunnskapssenter for utdanning (KSU) fikk oppdraget og har i samarbeid med Forskningsrådet laget en oversikt over forskningspublikasjonene som er et resultat av de finansierte prosjektene fra FINNUT-programmet. Også EPPI-senteret ved London University har vært viktige i arbeidet med utvikling av kartet.