Partnerskap i lærerutdanningen

Samfunnet er i vedvarende utvikling og elevers og foreldres forventninger til skolen forandrer seg med hver ny generasjon. Partnersamarbeid må derfor stadig fornyes ved å tilpasses nye krav og forventninger samt ny kunnskap fra forskning.

Publisert Sist oppdatert
Kunnskapsoversikt
Hva er en kunnskapsoversikt?

En kunnskapsoversikt gir deg et helhetlig og systematisk overblikk over forskning innenfor et område

Sammendrag

Denne forskningskartleggingen inkluderer vitenskapelige artikler som har undersøkt partnerskap i lærerutdanningen og er publisert i perioden 2010-2014. Hensikten med å gjennomføre forskningskartleggingen er å få overblikk over tema i forskningen om partnerskap og innsyn i problemstillinger som forskningen dokumenterer. Normalt er partnerskap i lærerutdanningen samarbeid mellom en lærerutdanningsinstitusjon og institusjonens praksisskoler. Forskningen som er gjennomgått beskriver imidlertid også partnerskap med flere partnere. Et sentralt mål med å inngå partnerskap er å gjøre lærerutdanningen bedre og mer praksisrelevant. Andre mål for partnerskapet kan være fornyelse av praksisformer både i lærerutdanningen og skolene samt veiledning av nyutdannede og profesjonsutvikling for lærere i skolen. Tverrinstitusjonelle partnerskap beskrives som ressurskrevende på alle måter. Den største utfordringen er hvordan man skal oppnå et jevnbyrdig samarbeid. Forskningen rapporterer om ulike spenninger på mange nivåer og argumenterer for at det trengs engasjert og kompetent ledelse både i etableringsfasen og i drifts- og fornyingsfasen av et partnerskap. Hvordan man strukturerer partnerskap, plasserer ansvar og fordeler arbeidsoppgaver, har betydning for hvor godt det fungerer. Samfunnet er i vedvarende utvikling og elevers og foreldres forventninger til skolen forandrer seg med hver ny generasjon. Partnersamarbeid må derfor stadig fornyes ved å tilpasses nye krav og forventninger samt ny kunnskap fra forskning.