Språklig og sosial inkludering av
minoritetsspråklige
barn i barnehage
– en kunnskapsoversikt

Denne rapporten og kunnskapsoversikten fra Kunnskapssenter for utdanning (KSU) er et resultat av samtaler mellom Kunnskapsdepartementet og KSU. Samtalene fant sted tidlig i 2020, og handlet om et behov for kunnskap om hvordan barnehager kan arbeide inkluderende overfor nyankomne barn som ikke snakker norsk eller barn som er født i Norge, men som ikke har brukt norsk før de begynner i barnehagen.

Published Sist oppdatert
Tre barn leser

Forskningsspørsmålet som ble stilt i den anledning var: Hvordan er det mulig å arbeide med sosial og språklig inkludering i barnehager i slike tilfeller?

Arbeidet med å identifisere studier viste at det kunne bli komplisert å søke etter både sosial og språklig inkludering samtidig. Derfor ble det gjort separate søk for hver av de to temaene, og i denne rapporten har vi presentert resultater i hvert sitt kapittel (kapittel 2 og kapittel 3). I siste kapittel oppsummerer vi våre råd basert på studiene som inngår i kunnskapsoversikten.

Målet er at denne kunnskapsoversikten fra kan være til nytte i barnehagers videre arbeid med språklig og sosial inkludering.

Kunnskapsoversikten er utarbeidet av Elaine Munthe ( ), Tamara Kalandadze (Høgskolen i Østfold) og Serap Keles ( ).

Les hele kunnskapsoversikten her.