UiS-IKT konsulenttjenester

UiS-IKT Kurs og Kompetanse tilbyr en rekke konsulenttjenester innen IT og bruk av PC for din bedrift.

Publisert Sist oppdatert

Tilbake til hovedside

Word/Excel/PowerPoint maler og makroer

Noe av hemmeligheten med effektiv PC-bruk er å forenkle hverdagen til sluttbrukerne, slik at de kan jobbe raskere og sikrere. I denne sammenheng spiller maler og makroer en viktig rolle.

Maler

Man kan f.eks. lage standard tilbudsmaler til selgere, bestillingsmaler til innkjøpere osv, hvor brukeren bare behøver å trykke på noen knapper og fylle inn den informasjonen som gjelder for det konkrete tilfellet. Navn, adresse, dato og all generell informasjon faller således på plass av seg selv. Man kan også la dokumentet få forskjellige innholdsmessige utforminger avhengig av de valg som gjøres. I tillegg til å spare mye arbeid, sikrer dette at virksomhetens standarder benyttes.

Maler for prosjekter

Stadig flere bedrifter har mange prosjekter som utføres samtidig. Da er det viktig å etablere rutiner som gir oversikt over den faktiske gjennomføringen av disse prosjektene i forhold til planen. Siden mange prosjekter har ganske lik planstruktur, er det nyttig å utvikle standard prosjektmaler som reduserer planleggingstiden betraktelig og frigjør tid til oppfølging og fullføring av de sentrale leveransene i prosjektet. UiS-IKT kan tilby både opplæring eller konsulentbistand i utvikling av slike prosjektmaler, enten det gjelder styring av enkeltprosjekter eller en portefølje av mange prosjekter som pågår samtidig.

Makroer

Et annet stikkord hva effektivisering angår er automatisering av omfattende rutinearbeid ved hjelp av makroteknikk. Dette brukes i dokumentmaler som nevnt ovenfor, men kan også videreføres på en rekke områder. Mange lager for eksempel periodiske rapporter der data hentes inn fra diverse filer (ofte produsert av andre), som plasseres ut i rapporten. Men, bortsett fra at dataene endrer seg fra periode til periode, så er selve rapportoppsettet som regel det samme. Hvorfor ikke heller legge det opp slik at man klikker på "Ukerapport" for i neste øyeblikk å få et ferdig utkast opp på skjermen!

Individuell opplæring

UiS-IKT tilbyr skreddersydd opplæring basert på individuelle kursbehov. Med dette så mener vi en til en opplæring/workshop og jobber med individuelt kompetansebehov, eventuelt workshop. Vi kan gjennomføre gruppeopplæring eller en-til-en læring. 

Utvikling av veiledningshefter/bedriftsdokumentasjon

UiS-IKT har meget god kompetanse på utvikling av dokumentasjon og veiledningshefter, noe som er nyttig i forbindelse med nye programmer og Office oppgraderingsprosjekter.

Pedagogisk oppbygging av presentasjonsmaler

Vi tilbyr veiledning og hjelp til pedagogisk oppbygging av presentasjoner. Arbeidet er basert på et tett samarbeid mellom UiS-IKT og kunde.

Vi hjelper dere!

Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon eller bestilling på uis-ikt@uis.no, eller på telefon 51 83 10 73. Vi stiller gjerne til et uforpliktende møte!

Gå tilbake til forsiden hos UiS-IKT