Kjekke kollegaer og nyttige masterfag

David Andreas Swan har tatt grunnskolelærerutdanning 1-7 og jobber i dag som kontaktlærer for en 4. klasse.

Publisert Sist oppdatert
Alumnintervju

Svart hvitt portrettfoto tatt i studio, av ung mann som smiler
David Andreas Swan har tatt grunnskolelærerutdanning ved UiS og jobber i dag som lektor ved Vikevåg skule.

Jeg valgte å ta grunnskolelærerutdanningen ved UiS siden det både var nært og hadde godt rykte i min omgangskrets. Våren 2017 leverte jeg masteroppgaven min, og var ferdig på UiS. Da gikk jeg rett ut i jobb.

Hvor jobber du i dag, og hvilken stilling har du?

- Jeg arbeider i dag som lektor ved Vikevåg Skule (1.-7. klasse) og trives godt med det. Her startet jeg rett på som kontaktlærer i 3. klasse, og hadde den klassen i to år, før jeg begynte som kontaktlærer for en ny 4. klasse

Hva husker du best fra studietida ved UiS?

- Det jeg husker best fra studietiden min er studieturer til Israel og Malawi, samt gode diskusjoner med dyktige forelesere

Hvilken del av studiene har du hatt mest nytte av i arbeidslivet?

- Masterfagene har vært viktigst for meg i jobben min, da de har gitt meg en god fagdybde og gir meg en ekstra ressurs til å motivere elevene

Hva er kjekkest med den jobben du har i dag?

- Det kjekkeste med jobben min må være det gode kollegiet. Hver torsdag spiller vi ansatte fotball sammen, og det gir en god boost i hverdagen!

3 gode råd til dagens studenter?

For det første: nyt studietiden!

Hvis du har energi og overskudd, skaff deg en deltidsjobb som lærervikar! Det gir en mer realistisk praksisdel og er selvfølgelig økonomisk gunstig. Jeg har hatt stort utbytte av å arbeide som lærervikar ved siden av studiene, og det var med på å gjøre meg mer trygg og sikker på meg selv når jeg startet i jobb.

Til slutt: ikke aksepter å være kontaktlærer i hvilken som helst klasse som nyansatt. Spør deg selv om du er klar til å være kontaktlærer i det hele tatt, og spør gjerne på intervjuet hvorfor det er ledig stilling som kontaktlærer for den aktuelle klassen det eventuelt gjelder.

Ta meg tilbake til Grunnskolelærer for trinn 1-7