Ofte stilte spørsmål om praksis i lektor- og PPU-utdanningen

Under har vi samlet en del spørsmål som mange studenter lurer på i forkant av praksis i lektor- og PPU-utdanningen.

Publisert Sist oppdatert
 • Vi arbeider med fordeling av studenter i praksis kontinuerlig fram mot praksisstart, og du får vanligvis vite hvilken skole du skal være på ca. to uker før oppstart
 • Iblant får du vite hvilken praksislærer du skal følge en stund etter at du har fått vite praksisplassen. Skolene fordeler selv studentene til sine praksislærere
 • Du skal ha praksis på ungdomsskole eller videregående skole
 • Vi har nærmere 40 samarbeidsskoler i Rogaland for våre studenter
 • Vi prøver å ta hensyn til reisevei til praksissted, men det er først og fremst skolenes kapasitet som avgjør fordelingen
 • Ja, du kan komme med ønsker til praksiskoordinator, men det er ikke gitt at ønsket kan oppfylles
 • Har du særskilte behov i forhold til praksis, gir du praksiskoordinator beskjed i forkant slik at det er mulig å tilrettelegge

Ja, under følgende betingelser:

 • Du har søkt om og fått godkjent praksis på egen arbeidsplass via praksiskoordinator i forkant
 • Praksis må være på ungdomsskole eller videregående skole (PPU All fra 5. trinn)
 • Kun i maksimalt 50 % av totalt antall praksisdager
 • Du kan ikke ha praksis i egen klasse
 • Som student følger du praksislærers timeplan gjennom perioden
 • Praksis skal, som alltid, være variert, veiledet og vurdert

Ja, under følgende betingelser:

 • Du skaffer praksisplass selv. Praksiskoordinator kan bistå med informasjon som kan videreformidles til skolen
 • Du har søkt om og fått godkjent praksis utenfor Rogaland via praksiskoordinator i forkant
 • Praksis må være på ungdomsskole eller videregående skole (PPU All fra 5. trinn)
 • Kun i maksimalt 50 % av totalt antall praksisdager
 • Du kan ikke ha praksis i egen klasse
 • Som student følger du praksislærers timeplan gjennom perioden
 • Praksis skal, som alltid, være variert, veiledet og vurdert
 • Praksis er på fulltid og krever 100 % tilstedeværelse. Vær forberedt på hele arbeidsdager sammen med praksislærer
 • Tiden du bruker i praksis pr. uke skal tilsvare en lærers arbeidsuke. Du skal være til stede i skolens kjernetid og delta i aktivitetene som inngår i lærerens arbeidsdag
 • I praksisperioden følger du praksislærers timeplan, og timeplanene kan variere noe

Ukene skal være sammenhengende, og det skal være progresjon i praksis

Nei, praksis skal gjennomføres i fastsatte uker

 • Fravær skal tas igjen fortløpende, det vil si at dagene tas igjen på praksisskolen like etter at de fastsatte praksisukene egentlig er ferdige
 • Det er viktig å informere praksislærer og UiS om sykefravær, slik at det kan legges en plan for å ta igjen fraværet
 • Blir sykefraværet for stort (mer enn fem dager i undervisningspraksis), blir praksis avbrutt og praksis må tas på ny ved senere anledning
 • Du vurderes ut fra emnebeskrivelsen for ditt praksisemne
 • Praksislærer er ansvarlig for å veilede og vurdere deg i praksis
 • Alle studenter får ett besøk fra en faglærer ved UiS i løpet av sitt studieløp
 • Du får beskjed i forkant av besøket
 • Målet med besøket er å koble teori til praksis

Dette gjelder for praksisperioder på 6-7 uker. Det er ok at praksislærer kun har det ene faget ditt. Du får da praksis i det andre faget ditt i neste praksisperiode

 • I undervisningspraksis (praksis på 6-7 uker) er minstekravet at du har ansvar for undervisningen i seks til åtte undervisningstimer pr. uke. Utover det, oppfordres du som student til å samle erfaringer og gripe mulighetene, under praksislærers veiledning
 • Husk at dette er ditt framtidige arbeidsmarked og at praksis er et viktig møte med skolenettverkene
 • Dersom du opplever at arbeidsbelastningen er for stor, er det viktig at du snakker med praksislærer om dette

Rådgiver
51831277
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon IKS
Rådgiver
51831269
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon IKS