Ofte stilte spørsmål om praksis i lektor- og PPU-utdanningen

Under har vi samlet en del spørsmål som mange studenter lurer på i forkant av praksis i lektor- og PPU-utdanningen.

Published Endret
 • Vi arbeider med fordeling av studenter i praksis kontinuerlig fram mot praksisstart, og du får vanligvis vite hvilken skole du skal være på ca. to uker før oppstart
 • Iblant får du vite hvilken praksislærer du skal følge en stund etter at du har fått vite praksisplassen. Skolene fordeler selv studentene til sine praksislærere
 • Du skal ha praksis på ungdomsskole eller videregående skole
 • Vi har nærmere 40 samarbeidsskoler i Rogaland for våre studenter
 • Vi prøver å ta hensyn til reisevei til praksissted, men det er først og fremst skolenes kapasitet som avgjør fordelingen
 • Ja, du kan komme med ønsker til praksiskoordinator, men det er ikke gitt at ønsket kan oppfylles
 • Har du særskilte behov i forhold til praksis, gir du praksiskoordinator beskjed i forkant slik at det er mulig å tilrettelegge

Ja, under følgende betingelser:

 • Du har søkt om og fått godkjent praksis på egen arbeidsplass via praksiskoordinator i forkant
 • Praksis må være på ungdomsskole eller videregående skole (PPU All fra 5. trinn)
 • Kun i maksimalt 50 % av totalt antall praksisdager
 • Du kan ikke ha praksis i egen klasse
 • Som student følger du praksislærers timeplan gjennom perioden
 • Praksis skal, som alltid, være variert, veiledet og vurdert

Ja, under følgende betingelser:

 • Du skaffer praksisplass selv. Praksiskoordinator kan bistå med informasjon som kan videreformidles til skolen
 • Du har søkt om og fått godkjent praksis utenfor Rogaland via praksiskoordinator i forkant
 • Praksis må være på ungdomsskole eller videregående skole (PPU All fra 5. trinn)
 • Kun i maksimalt 50 % av totalt antall praksisdager
 • Du kan ikke ha praksis i egen klasse
 • Som student følger du praksislærers timeplan gjennom perioden
 • Praksis skal, som alltid, være variert, veiledet og vurdert
 • Praksis er på fulltid og krever 100 % tilstedeværelse. Vær forberedt på hele arbeidsdager sammen med praksislærer
 • Tiden du bruker i praksis pr. uke skal tilsvare en lærers arbeidsuke. Du skal være til stede i skolens kjernetid og delta i aktivitetene som inngår i lærerens arbeidsdag
 • I praksisperioden følger du praksislærers timeplan, og timeplanene kan variere noe

Ukene skal være sammenhengende, og det skal være progresjon i praksis

Nei, praksis skal gjennomføres i fastsatte uker

 • Fravær skal tas igjen fortløpende, det vil si at dagene tas igjen på praksisskolen like etter at de fastsatte praksisukene egentlig er ferdige
 • Det er viktig å informere praksislærer og UiS om sykefravær, slik at det kan legges en plan for å ta igjen fraværet
 • Blir sykefraværet for stort (mer enn fem dager i undervisningspraksis), blir praksis avbrutt og praksis må tas på ny ved senere anledning
 • Du vurderes ut fra emnebeskrivelsen for ditt praksisemne
 • Praksislærer er ansvarlig for å veilede og vurdere deg i praksis
 • Alle studenter får ett besøk fra en faglærer ved UiS i løpet av sitt studieløp
 • Du får beskjed i forkant av besøket
 • Målet med besøket er å koble teori til praksis

Dette gjelder for praksisperioder på 6-7 uker. Det er ok at praksislærer kun har det ene faget ditt. Du får da praksis i det andre faget ditt i neste praksisperiode

 • I undervisningspraksis (praksis på 6-7 uker) er minstekravet at du har ansvar for undervisningen i seks til åtte undervisningstimer pr. uke. Utover det, oppfordres du som student til å samle erfaringer og gripe mulighetene, under praksislærers veiledning
 • Husk at dette er ditt framtidige arbeidsmarked og at praksis er et viktig møte med skolenettverkene
 • Dersom du opplever at arbeidsbelastningen er for stor, er det viktig at du snakker med praksislærer om dette