Avhandling gir innblikk i hvordan man kan gi lærerstudenter mer flerspråklig kompetanse

En doktoravhandling viser at lærerstudenter ser for seg at de i framtiden skal jobbe i en enspråklig skole. Samtidig blir norske klasserom stadig mer flerspråklige. Avhandlingen gir innspill om hvordan lærerutdanningen kan forberede studentene sine på denne virkeligheten.

Published Endret

Lærerutdanningens oppgave er å gi studentene kompetanse som gjør dem i stand til å se flerspråklighet som en ressurs, uttaler forsker Jonas Yassin Iversen ved Høgskolen i Innlandet til forskning.no. (Illustrasjonsfoto: Gettyimages)

Mange lærerstudenter ser på seg selv som enspråklige, til tross for at de snakker flere språk. Og at de kommer til å undervise i en enspråklig skole, til tross for at de mest sannsynlig kommer til å undervise i flerspråklige klasserom i framtiden. 

Disse funnene kommer fram i doktorgradsavhandlingen “Pre-service teachers’ first encounter with multilingualism in field placement, av Jonas Yassin Iversen ved Høgskolen i Innlandet, omtalt i forskning.no.  

Iversen viser til den nye læreplanen, som sier at alle elever skal erfare at det å kunne flere språk skal være en ressurs i skolen.  

“Siden klasserommene blir stadig mer flerspråklige, er det viktig at lærerutdanningene tilpasser seg og utdanner lærerstudenter som kan dra veksler på flerspråkligheten til elevene for å støtte og fremme læring,” uttaler Iversen til forskning.no. 

Han legger til at lærerutdanningens oppgave er å gi studentene kompetanse som gjør dem i stand til å se flerspråklighet som en ressurs. Et viktig poeng her er at praksislærerne i større grad blir kjent med arbeidet som rettes mot lærerstudentene på campus. 

Her kan du lese mer om saken 

Her får du tilgang til doktorgradsavhandlingen