Digital læring og undervisning

Prosjektet Læring og undervisning i digitale omgivelser (LUDO) skal forberede lærerstudentene på en yrkeskarriere med digitale rammer.

Published Endret

Illustrasjonsfoto digital undervisning

Universitetet i Sørøst-Norge har ansvar for LUDO-prosjektet, som gjennom ulike tiltak skal fremme både studenters og lærerutdanneres profesjonsfaglige digitale kompetanse. (Illustrasjonsfoto)

Prosjektet "Læring og undervisning i digitale omgivelser" (LUDO) har som mål å utvikle en fremtidsrettet GLU som forbereder studentene for arbeid i digitale omgivelser.

Universitetet i Sørøst-Norge har ansvar for LUDO-prosjektet, som gjennom ulike tiltak skal fremme både studenters og lærerutdanneres profesjonsfaglige digitale kompetanse.

LUDO står blant annet for podkasten "Opp med pæra!" Her kan du høre lærerutdannere fra studiestedene og praksisfeltet og lærerstudenter snakke om læring og undervisning i en digital tid. 

Lytt til podkasten her.

Blant emnene er "Fremtidens lærerutdanning" og "Vurdering i en digital tid.

Finn ut mer om LUDO-prosjektet her.