Eksempler på utvidet praksis i lærerutdanninger

Rapport med eksempler på utvidet praksis i lærerutdanninger og en tematisk oversikt over studerte praksiser, fra Kunnskapssenter for utdanning (KSU) ved Universitetet i Stavanger. Utgiverne beskriver den som en pilotstudie på vei mot et mer solid kunnskapsgrunnlag om emnet.

Publisert Sist oppdatert

En gruppe mennesker står rundt et bord og en tavle og diskuterer
Rapporten inneholder analyser av 41 studier fra lærerutdanning for barnehage, grunnskole og videregående opplæring, som gir ulike perspektiver på et utvidet praksisbegrep. (Illustrasjonsfoto: Getty Images)

«Eksempler på utvidet praksis i lærerutdanninger: en tematisk oversikt over studerte praksiser» er en rapport utarbeidet av Kunnskapssenter for utdanning ( ) ved Universitetet i Stavanger.

Portrett av Morten Njå
Morten Njå, førsteamanuensis ved . (Foto: Elisabeth Tønnessen)

Førsteamanuensisene Morten Njå og Sanna Forsström ved har vært ansvarlige for rapporten, som ble publisert på slutten av 2023.

Pilotstudie

Rapporten er et resultat av et samarbeid med Faglig Råd for lærerutdanning 2025 (FRLU), som har igangsatt et arbeid med å utforske «et utvidet praksisbegrep». Rapporten representerer et første skritt på veien med å utrede hva et «utvidet praksisbegrep» kan være, hvordan det kan være mulig å kategorisere studier, og et første skritt i utvikling av måter å håndtere data på og bruke kunstig intelligens i arbeidet.

Portrett av Sanna E. Forsström
Sanna Forsström, førsteamanuensis ved . (Foto: Elisabeth Tønnessen)

«Eksempler på utvidet praksis i lærerutdanninger: en tematisk oversikt over studerte praksiser» inneholder analyser av 41 studier fra lærerutdanning for barnehage, grunnskole og videregående opplæring, som gir ulike perspektiver på et utvidet praksisbegrep. De utvalgte studiene gir innsikt i forskjellige aktiviteter som forbereder lærerstudenter for deres fremtidige yrkesroller og bistår dem i å takle utfordringer.

Rapporten representerer et første skritt på veien med å utrede hva et «utvidet praksisbegrep» kan være, hvordan det kan være mulig å kategorisere studier, og et første skritt i utvikling av måter å håndtere data på og bruke kunstig intelligens i arbeidet.

«Denne studien betraktes som en pilotstudie. Vi velger å publisere den fordi den kan være av interesse for andre enn FRLU, og den representerer et viktig skritt på veien videre med å framskaffe et mer solid kunnskapsgrunnlag om måter lærerutdanninger arbeider på for å styrke lærerstudenters kompetanseutvikling,» skriver de to forfatterne og Elaine Munthe, professor og senterleder ved , i forordet.

Åtte hovedtemaer

«Eksempler på utvidet praksis i lærerutdanninger: en tematisk oversikt over studerte praksiser» er basert på 600 studier forskerne har identifisert om praksis i lærerutdanning, gjennom databasesøk. Studiene i gjennomgangen er inndelt i åtte hovedtemaer:

  • Klasseromssimuleringer
  • Klasseromsutfordringer
  • Fagspesifikt innhold
  • Refleksjon over egen praksis
  • Sammenknytting av teori og praksis
  • Identitetsutvikling og selvfølelse
  • Mangfold, flerkultur og inkludering
  • Samarbeidskompetanse