Hopp til hovedinnhold

Evaluering av ny kompetansemodell – desentraliserte ordninger for skole og yrkesfag samt oppfølgingsordningen

Temanotat 1: Programteori, foreløpige funn og videre forskningsspørsmål.

Publisert: Endret:

Temanotatet er utarbeidet av Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University. Sammendrag: "I dette temanotatet, som er den første publikasjonen fra evalueringen av ny kompetansemodell, presenterer vi vår forståelse av myndighetenes programteori for de tre ordningene som inngår i evalueringen: de desentraliserte ordningene for skole og yrkesfag samt oppfølgingsordningen. Vi beskriver også hovedtrekk ved evalueringsdesignet og viktige analytiske tilnærminger i evalueringsprosjektet, som vi bruker på tvers i evalueringen av de tre ordningene. På bakgrunn av datainnsamling gjennomført til og med høsten 2020, presenterer vi foreløpige funn fra implementering og videreutvikling av de tre ordningene så langt. Vi beskriver også implikasjoner for videre forskningsspørsmål i evalueringen."

Her kan du laste ned temanotatet