Forskning om yrkesfaglærerutdanning

En oversikt over forskningsartikler om yrkesfaglærerutdanning fra OsloMet.

Publisert Sist oppdatert

Tre elever i kjeledress
(illustrasjonsfoto: UiS)

OsloMet har det største miljøet innenfor fag- og yrkesopplæring i Norden i Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU).

Gjennom Senter for kunnskap om yrkesfag ønsker de å bidra til å spre kunnskap om fag- og yrkesopplæring i Norge.

På senterets nettside har de blant annet en egen oversikt over forskning på yrkesfaglærerutdanning.