Forskning på utdanning for bærekraftig utvikling

Transforming Education ved Universitetet i Stavanger driver forskning rundt utdanning for bærekraftig utvikling. Forskningsgruppen er blant annet vertskap det månedlige Bærekraftseminaret.

Publisert Sist oppdatert

En voksen og flere barn i et grønt landskap
Verden som vi kjenner den opplever raske endringer, inkludert økende miljøutfordringer, og bærekraft har derfor blitt et sentralt begrep. Forskningsprosjektet Transforming Education ser nærmere på hvordan læringsmiljø og undervisningsmetoder påvirker bærekraftundervisning. (Foto: Getty Images)

Transforming Education er et forskningsprosjekt ved Institutt for barnehageutdanning ved Universitetet i Stavanger, som kombinerer forskning på undervisningsmetoder, læringsmiljø, samt lærende og læreres overbevisninger for å gi brede perspektiv på bærekraftsundervisning. Programområdet ønsker å utforske, identifisere og realisere muligheter for å utvikle god utdanning for bærekraftig utvikling i barnehager, skoler og lærerutdanninger i retning av mer helhetlig, flerfaglig og transformativ utdanning som vekker en dypere forståelse av bærekraftsutfordringer og -løsninger. 

Du kan lese mer om Transforming Education her.

Transforming Education er vertsskap for et månedlig seminar som gir flerfaglige utdanningsperspektiver på bærekraftig utvikling - Bærekraftseminaret.

Bærekraftseminaret har en egen Facebook-gruppe, som du finner her, som har oversikt over seminarene. Enkelte av seminarene kan også sees som video i ettertid.