Hopp til hovedinnhold

Transforming Education - bærekraftdidaktikk for en verden i endring

Forskningsområdet Transforming Education engasjerer seg i forskning rundt utdanning for bærekraftig utvikling og vil produsere kunnskap om hvordan læringsmiljø og undervisningsmetoder påvirker bærekraftundervisning.

Publisert: Endret:

Verden som vi kjenner den i dag opplever nå raske endringer, inkludert økende miljøutfordringer. Disse endringene kommer til å gjøre livene til dagens og fremtidens barn veldig forskjellig fra våre. Likevel er det vanskelig å forutse akkurat hvordan fremtiden vil se ut. For å møte utfordringene som følger med en slik uforutsigbar fremtid, så erkjenner utdanningsforskere i økende grad at det er behov for fundamentale endringer i måten vi tenker på utdanning, hvilke mål utdanningen bør ha og hvordan disse målene skal nås.

Bærekraftig utvikling er et rikt rammeverk som anerkjenner at de sosiale, politiske, økonomiske og miljømessige betingelsene for menneskelig utfoldelse er tett sammenvevd, og at løsninger til utfordringer innen hver av disse dimensjonene ikke kan løses isolert, men må forfølges gjennom flerfaglige perspektiv. Fra et utdanningsståsted betyr dette at selv om individuelle fag tilnærmer seg bærekraftstenkning fra et fagspesifikt perspektiv, så må barn og ungdom allikevel få mulighet til å skape seg en helhetlig forståelse av mulige veier mot mer bærekraftige samfunn.

Transforming Education kombinerer forskning på undervisningsmetoder, læringsmiljø, samt lærende og læreres overbevisninger for å gi brede perspektiv på bærekraftsundervisning. Programområdet ønsker å utforske, identifisere og realisere muligheter for å utvikle god utdanning for bærekraftig utvikling i barnehager, skoler og lærerutdanninger i retning av mer helhetlig, flerfaglig og transformativ utdanning som vekker en dypere forståelse av bærekraftsutfordringer og -løsninger. Med sin flerfaglige tilnærming til utdanning for bærekraftig utvikling og ved å inkludere hele utdanningsløpet, forsøker Transforming Education å skape endring ved både å bidra innen forskning og til utvikling av transformativ bærekraftsundervising i hele utdanningssektoren

Lederteam for forskningsgruppen:

  • Tuula Skarstein / førsteamanuensis, IBU (administrativ koordinator)
  • Frode Skarstein / førsteamanuensis, IGIS
  • Ulrich Dettweiler / professor, IKS

Månedlig seminar: "Bærekraftsseminaret"

Transforming Education er vertsskap for et månedlig seminar som gir flerfaglige utdanningsperspektiver på bærekraftig utvikling.

Med denne nye seminarserien ønsker vi å skape et flerfaglig møtested for alle ved Fakultet for Utdanningsvitenskap og Humaniora som er interessert i utdanning for bærekraftig utvikling. Målet er å bli bedre kjent med hverandre, få innblikk i aktuell forskning og tenkning rundt dette, samt å skape rom for økt samarbeid innen både undervisning og forskning rundt temaet.

For mer informasjon, se https://www.facebook.com/berekraftseminaret

Forskergruppe

51831127
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraInstitutt for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis
51831416
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraInstitutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førsteamanuensis
51832514
HL A-218
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraInstitutt for kultur- og språkvitenskap
Professor
51833674
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraInstitutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Professor
51833687
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraInstitutt for kultur- og språkvitenskap
Professor i historie
51833446
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraInstitutt for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis
51833469
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraInstitutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førsteamanuensis
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraInstitutt for kultur- og språkvitenskap
Førsteamanuensis
51831291
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraInstitutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førsteamanuensis
51831312
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraInstitutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førsteamanuensis
51833417
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraInstitutt for barnehagelærerutdanning
Universitetslektor
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraInstitutt for kultur- og språkvitenskap
Stipendiat
51831441
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraInstitutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
1017 Stipendiat
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraInstitutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Ekstern uten utbetaling
51831332
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Stipendiat
51833117
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraInstitutt for barnehagelærerutdanning
Stipendiat
51831166
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraInstitutt for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis
51833526
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraInstitutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førstelektor
51833437
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraInstitutt for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis
51833472
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraInstitutt for barnehagelærerutdanning
Førstelektor