Hvordan bruke Den skandinaviske databasen for barnehageforskning målrettet

En egen ressurs fra Filiorum, ved Universitetet i Stavanger, viser hvordan både ansatte i barnehager, barnehagelærerstudenter og barnehagelærerutdannere kan få mest relevant kunnskap ut av av denne forskningsdatabasen.

Publisert Sist oppdatert

Skjermbilde av NB-ECEC-portalen
Frontsiden til NB-ECEC-nettsiden, den skandinaviske databasen for barnehageforskning (Skjermfoto)

I den Skandinaviske databasen for barnehageforskning finner man forskning om barnehage fra de nordiske landene, formidlet på norsk i kortform.

Det kan likevel være utfordrende å orientere seg innen aktuell forskning. Derfor har Filiorum - Senter ved barnehageforskning ved Universitetet i Stavanger laget en egen ressurs som skal lette arbeidet, med navnet «Enkel tilgang til barnehageforskning

Ved å bruke ressursen vil barnehageansatte, barnehagelærerstudenter og barnehagelærerutdannere bli kjent med den skandinaviske databasen for barnehageforskning og hvordan den kan brukes.

Anbefalt tidsbruk er én time, og ressursen kan for barnehagelærerutdannere også brukes som del av et undervisningsopplegg.