Enkel tilgang til barnehageforskning

Det kommer stadig mer forskning på barnehagefeltet, og det er viktig at denne forskningen når ut til ansatte i barnehager, barnehagelærerstudenter og barnehagelærerutdannere. Den Skandinaviske databasen for barnehageforskning er et enkelt og sikkert sted å finne aktuell forskning.

Publisert Sist oppdatert
Hvorfor er dette viktig?

Barnehagebasert kompetanseutvikling skal bygge på kunnskap fra barnehageforskning. Men, det kan være utfordrende å finne fram til aktuell forskning. Det er viktig å vite hvor og hvordan man skal lete etter ny forskningsbasert kunnskap.

Denne ressursen fra FILIORUM - Senter for barnehageforskning bygger på forskningsrapporten Trender i empirisk barnehageforskning i de skandinaviske landene 2006-2019 – en forskningskartlegging (pdf) av May Irene Furenes, Elin Reikerås, Thomas Moser og Elaine Munthe (2022).

I den Skandinaviske databasen for barnehageforskning er det enkelt å finne fram til relevant forskning innenfor aktuelle tema, presentert i kortform på norsk. Databasen er gratis og åpent tilgjengelig for alle. I denne ressursen, som består av en podkast og en film, presenteres databasen.

Barnehagebasert kompetanseutvikling

Mål: Ved å bruke ressursen vil barnehageansatte, barnehagelærerstudenter og barnehagelærerutdannere bli kjent med den skandinaviske databasen for barnehageforskning og hvordan den kan brukes. For hvem: Barnehagelærere, barnehagelærerstudenter og barnehagelærerutdannere. Anbefalt tidsbruk: 1 time. Tips til gjennomføring: 1. Lytt til podkasten. 2. Se fagfilmen. 3. Velg et aktuelt tema og prøv ut.

Et skjermbilde fra nettsiden til den Skandinaviske databasen for barnehageforskning
Skjermbilde fra https://www.nb-ecec.org

Podkast om barnehageforskning

Skandinavisk barnehageforskning

En podkast for deg som jobber i barnehage eller lærerutdanning.

I denne podkasten får du høre mer om ny barnehageforskning i Skandinavia. Og ikke minst om den tilhørende databasen. Senterleder Elaine Munthe ved Kunnskapssenter for utdanning (KSU) leder samtalen. Hun har med seg May Irene Furenes, fra KSU og Elin Reikerås fra FILIORUM / Institutt for barnehagelærerutdanning.

Denne podkasten er en del av podkastserien "Oppsummert Kunnskap", produsert av KSU ved UiS.

Enkel tilgang til barnehageforskning - en fagfilm av Elin Reikerås ved FILIORUM / Institutt for barnehagelærerutdanning, UiS.

Aktivitet

 1. Velg et søkeord knyttet til det dere er opptatt av.
 2. Finner dere søkeordet i de allerede forhåndsvalgte kategoriene?
 3. Søk på ordet.
 4. Hvor mange treff får dere?
 5. Scroll gjennom resultatene og velg hver deres artikkel som dere vil se nærmere på.
  • Les gjennom valgt artikkel.
  • Hva er hovedresultatet?
  • Hvilken forskningsmetode er brukt?
  • Hvordan kan dette være aktuelt for dere?
  • Del med hverandre det dere fant.
 6. Gjenta gjerne fra 1-5 med nye søkeord.
Last ned

Utskriftsvennlig versjon av ressursen

Spørsmål til refleksjon

Hvordan kan denne databasen være aktuell i forbindelse med barnehagebasert kompetansebygging?

Er den aktuell på andre måter?

Barnehageforskning fra FILIORUM

Denne ressursen fra FILIORUM - Senter for barnehageforskning bygger på resultater fra følgende forskningsartikkel:

Furenes, M.I., Reikerås, E., Moser, T., Munthe, E. (2021). Trender i barnehageforskning i de skandinaviske landene 2006–2019 – en forskningskartlegging [rapport]. Kunnskapssenter for utdanning.

Mål

Samle kvalitetssikret forskning fra de skandinaviske landene i en database som er lett søkbar og tilgjengelig for barnehagefeltet og i tillegg beskrive trender i forskningen i de skandinaviske landene for perioden 2006-2019

Metode

Forskningskartlegging

Sentrale funn

Rapporten Trender i empirisk barnehageforskning i de skandinaviske landene 2006-2019 – en forskningskartlegging viser tre hovedtendenser:

 1. For det første er både antallet forskningsstudier og forskningsstudienes kvalitet økende. Andelen forskningsstudier som blir kategorisert til å ha lav kvalitet minker.
 2. Den andre tendensen er økning i temaene undervisning og læring, pedagogiske praksiser og læreplaner.
 3. For det tredje publiseres stadig flere studier på engelsk – fra 2016 rundt halvparten av studiene. Noe av årsaken kan være at flere forskere er med i internasjonale prosjekter. I tillegg kan ønsket om å nå ut til et internasjonalt publikum blant forskerne være medvirkende.

Faglig ansvarlig

Professor i pedagogikk
51833451
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning