Internasjonal studentmobilitet i sammenheng med lærerutdanning

Artikkel som undersøker mobilitetspolitikk for høyere utdanning, skrevet av Tea Dyred Pedersen, som har disputert ved OsloMet.

Publisert Sist oppdatert

Hatt ligger ved delt jordklode og noen bøker
(Illustrasjonsfoto: Getty Images)

Som en del av arbeidet med å internasjonalisere europeisk høyere utdanning, har internasjonal studentmobilitet blitt en sentral aktivitet, som sterkt støttes og fremmes av beslutningstakere. Spesielt har mobiliteten til lærerstudenter blitt et mer fremtredende tema de siste tiårene.

Til dags dato er det imidlertid mangel på forskning som undersøker dette spesifikke aspektet ved mobilitetspolitikk for høyere utdanning. Med dette utgangspunktet utforsker denne artikkelen - «Mobility for teacher students or teacher students for mobility? Unravelling policy discourses on international student mobility in the context of teacher education» - kritisk politiske diskurser om lærerstudenters mobilitet, slik de dukker opp i en rekke historiske og samtidige europeiske og norske politiske tekster.

Forfatteren av artikkelen, Tea Dyred Pedersen, har disputert ved OsloMet.