Lokal kompetanseutvikling

Evaluering av implementeringen av ny tilskuddsordning i grunnopplæringen

Published Endret

Rapporten er utarbeidet av Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet - storbyuniversitetet. Sammendrag: "I denne rapporten evaluerer vi tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling grunnopplæring, særlig i lys av de nye retningslinjene som ble innført i 2021. Vi gjennomgår data fra sentrale aktører/arenaer i ordningen, og ser disse dataene i lys av formålet og «programteorien» for ordningen. Vi ser på statsforvalters rolle, på relasjonen mellom samarbeidsforum og kompetansenettverk og arbeidet i nettverkene, på partnerskapet mellom UH og skoleeiere, nasjonal koordinators rolle samt på lokale aktørers opplevelse av ordningen. I tillegg gjør vi en analyse av strukturelle betingelser for lokal kompetanseutvikling."

Du kan laste ned rapporten her.