Meld. St. 11

Læreren - Rollen og utdanningen

Publisert Sist oppdatert

Fem små barn klemmer læreren sin
Foto: svetikd/Getty Images

St.meld. nr. 11 (2008-2009) - Læreren Rollen og utdanningen

"Læreren har avgjørende betydning for elevenes læring i skolen. Gode lærere gjennomfører opplæringen med struktur og engasjement. De er faglig dyktige, gir relevante og rettferdige tilbakemeldinger og tilpasser opplæringen til elever og fag."

"Akkurat som elevene har forskjellige interesser og ulike forutsetninger, er det ulike mennesker som vil bli lærere. Regjeringen ønsker en lærerutdanning som tar hensyn til at lærerstudentene er forskjellige, og de skal kunne utvikle sine styrker på en god måte."