Meld. St. 14

Kompetansereformen - Lære hele livet

Published Sist oppdatert

Lærer som underviser flere elever i et klasserom
Foto: Getty Images

Meld. St. 14 (2019–2020) Kompetansereformen – Lære hele livet

"Regjeringens kompetansereform har som mål at ingen skal gå ut på dato som følge av manglende kompetanse, og at arbeidslivet skal få tilgang til den kompetansen det har behov for."

"Det er behov for et fleksibelt system som kan svare raskt på nye behov for kompetanse. Regjeringen har allerede etablert ordninger for å støtte kompetanseutvikling som nå kan skaleres opp i møte med den økonomiske krisen."