Meld. St. 16

Kultur for kvalitet i høyere utdanning

Published Endret
Studenter som noterer under en forelesning
Foto: Getty Images)

Meld. St. 16 (2016–2017) - Kultur for kvalitet i høyere utdanning

"Gjennom å utdanne kandidater med høy kompetanse spiller universitetene og høyskolene en avgjørende rolle i samfunnet. Universitetene og høyskoler må tilby oppdaterte og relevante utdanninger som motiverer til læring og gjennomføring. Med denne meldingen gir regjeringen universitetene og høyskolene flere verktøy og rammer for å heve utdanningskvaliteten."