NOKUT: Evaluering av lektorutdanningene

NOKUT gjennomfører en evaluering av lektorutdanningene for trinn 8-13. Her kan du lese rapportene fra evalueringsarbeidet.

Publisert Sist oppdatert

Studenter ved pulter

Denne evalueringen følger opp NOKUTs kartlegging av lektorutdanningene fra 2019. Prosjektet inngår som en del av NOKUTs samlede fokus på lærerutdanning de siste årene, med eksempelvis APT-prosjektet for grunnskolelærerutdanningen (GLU) og kartlegging av praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Prosjektet er en del av NOKUTs arbeid med å evaluere, analysere og formidle informasjon om kvalitetstilstanden i norske studieprogrammer.

Du finner mer om kartleggingsarbeidet på NOKUTs sider.

De siste rapportene ble publisert tidligere i år, 2022, disse finner du et stykke ned på NOKUT-siden:

  • Evaluering av lektorutdanningene: Helhet og sammenheng (pdf)
  • Evaluering av lektorutdanningene: Nye lektorers kompetanse (pdf)
  • Evaluering av lektorutdanningene: Analyse av frafall og fullføring (pdf)
  • Evaluering av lektorutdanningene: Spørreundersøkelse om undervisning av lektorstudentene – Undervisere ved universiteter og høyskoler (pdf)