NOKUT-rapport: Slik kan lektorutdanningene videreutvikles

NOKUT har evaluert lektorutdanningen for trinn 8–13, og den sakkyndige komiteen peker ut fire områder hvor myndigheter og institusjoner må arbeide for å videreutvikle disse studiene.

Published Endret

I 2020 startet NOKUT opp evalueringen av de femårige integrerte lektorutdanningene for å få frem kunnskap om kvalitetstilstanden, slik at vi kan gi råd til lektorutdanningene og bidra til videre kvalitetsutvikling.

Alle de elleve utdanningsinstitusjonene som tilbyr lektorutdanninger er med i evalueringen.

Nokut-lansering
Fra lanseringen av NOKUT-rapporten, 20. oktober. (Skjermfoto)

– Denne evalueringen følger opp NOKUTs kartlegging av lektorutdanningene fra 2019 og kommer med konkrete anbefalinger til både nasjonale myndigheter og til institusjonene som vi mener er viktige for utviklingen av lektorutdanningen. Slike evalueringer er en del av NOKUTs arbeid med å sikre og fremme kvalitet i utdanning, og jeg håper anbefalingene blir et verktøy institusjonene bruker til å utvikle lektorutdanningene videre, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje.

I evalueringsrapporten kommer den sakkyndige komiteen med en rekke anbefalinger til nasjonale myndigheter og institusjonene på hva som kan gjøres med utfordringene utdanningene har på ulike områder.

Komiteen peker på fire områder som spesielt viktige for arbeid med videre kvalitetsutvikling i lektorutdanningene:

  • bedre balanse mellom nasjonal styring og institusjonell autonomi
  • etablering av lektorutdanningskultur og større fokus på programlederrollen
  • grad av helhet og sammenheng og lektorstudentenes arbeidsbyrde
  • fagenes relevans i lektorutdanningen