NOU: Med videre betydning

Et helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole.

Publisert Sist oppdatert

Lærer med to elever i småskolealder sitter ved et bord i bibilotek Læreren leser høyt og elevene ser på læreren..

En ny NOU (Norges offentlige utredninger) med tittelen «Med videre betydning. Et helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole» ble nylig publisert.

Utvalget bak utredningen hadde som oppgave å utrede og foreslå modeller for etter- og videreutdanning for lærere og andre ansatte i barnehage og skole.

Sølvi Mausethagen har ledet gruppen som står for arbeidet med utredningen.

Flere lærere har i de siste årene deltatt i videreutdanning og kvalifisert seg for arbeid i barnehage og skole enn noen gang før, heter det i innledningen. Likevel er det rom for forbedringer.

«På tross av omfattende ressursbruk fra statlig hold kan det argumenteres for at dagens statlige satsing på videreutdanning når ut til relativt få ansatte årlig. Med dagens innretning vil det ta mange år før alle lærere eller andre ansatte får et tilbud. Dagens innretning for videreutdanning i skolen henger imidlertid tett sammen med strategien Lærerløftet og skjerpede kompetansekrav for undervisning, der den statlige satsingen blant annet skal legge til rette for at kravene kan oppfylles frem mot 2025,» skriver utvalget i innledningen.

Her finner du hele utredningen, som ser nærmere på hvordan disse utfordringene kan løses: