Podkast gir tips om god veiledning av lærerstudenter

Reflektert veiledning kan gjøre overgangen til praksis lettere for studentene. I denne podkasten får du som lærerutdanner innspill fra forskningen.

Published Endret

Kvinne veileder mann mens de sitter ved et bord
Forskere er opptatt av å knytte sammen teori og forskning til veiledning, og kople kunnskapen til praksisen ute på skolene. (Illustrasjonsfoto: Getty)

I podkasten møter du Eli Lejonberg, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforsking ved Universitetet i Oslo.

Hun er med i forskerprosjektet Verktøy for veiledning, som utvikler verktøy veiledere kan bruke i praksis.

“Vi forskere jobber for å knytte sammen teori og forskning til veiledning og til det som skjer i praksis ute på skolene,” sier Lejonberg.

Med seg i podkasten, produsert av Universitetet i Oslo, har hun lektor og veileder ved Ås videregående skole, Kennet Grav, og sammen kommer de med råd og perspektiver om hvordan man kan veilede lærerstudenter.

Du kan lese mer og høre podcasten her.

Interessert i praksisopplæring? Les kunnskapsoversikten "Praksisopplæring i lærerutdanninger i Norge."