Rapportar frå Følgegruppa for barnehagelærerutdanningsreformen

Følgegruppen for barnehagelærerutdanningsreformen har følgt implementeringa av barnehagelærarutdanninga (BLU) frå 2013 - 2017. Dei har skrive fire rapportar og to delrapportar om denne reformen.

Published Sist oppdatert