Simulering som pedagogisk metode knyttet til skikkethetsvurdering i grunnskolelærerutdanningen

Grunnskolelærerutdanningen ved Universitetet i Stavanger (UiS) har de siste to årene utviklet og iverksatt et undervisningsopplegg med simulering som pedagogisk metode, knyttet til skikkethetsvurdering for alle førsteårsstudenter. Undervisningsopplegget inngår i et FoU-samarbeid med Høgskolen i Østfold (HiØ).

Publisert Sist oppdatert

Nylig omtalte Lærerutdanningsportalen hvordan lærerutdanningen ved Nord universitet bruker simulering som læringsaktivitet i egen undervisning, som en del av det utvidede praksisbegrepet.

Nord universitet er ikke alene om å bruke simuleringsaktiviteter. Også ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (IGIS), ved Universitetet i Stavanger, er simulering den senere tiden blitt innarbeidet som pedagogisk metode.

Knytter teori til praksis

I tillegg til ordinær praksisopplæring, har de ansatte ved IGIS de siste to årene utviklet og implementert et undervisningsopplegg med simulering som pedagogisk metode, knyttet til skikkethetsvurdering for alle førsteårsstudenter på grunnskolelærerutdanningen.

Mette Irene Hvalby
Mette Hvalby, institusjonsansvarlig for skikkethet ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Universitetet i Stavanger. (Foto: UiS)

– I hovedsak øver studentene på sammensatte ferdigheter i et trygt miljø, og i tillegg knytter studentene teori til disse praktiske ferdighetene. Studentene opplever stress og stresshåndtering, og deler erfaringene sine i refleksjoner etterpå. Evalueringene fra fasilitatorer og studenter er svært positive, og det uttrykkes at studentene gjennom simulering opplever å styrke egen kompetanse og selvinnsikt relatert til læreryrket, forteller Mette Hvalby, institusjonsansvarlig for skikkethet ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.

Hvalby, som i det daglige er førstelektor i pedagogikk ved IGIS, legger til at lærerutdanningene ved UiS har som mål å generelt ruste studentene til et komplekst og spennende yrke ved å utvikle studentenes kompetanse, og at simuleringsaktiviteter er en av flere metoder for å oppnå dette målet.

– Kombinasjonen av kunnskap, ferdigheter, holdninger, verdier og personlige egenskaper forbereder lærerstudenter til å handle profesjonelt og hensiktsmessig i ulike situasjoner, sier hun.

Del av et FoU-samarbeid

Undervisningsopplegget ved UiS inngår i et FoU-samarbeid med Høgskolen i Østfold, og intensjonen er å overføre resultater og implikasjoner til andre utdanningsprogrammer omfattet av skikkethetsvurdering. Prosjektet har blitt presentert på nasjonale og internasjonale konferanser og er også tema i en fersk, vitenskapelig artikkel, der Hvalby er førsteforfatter. Ved å lese denne artikkelen (se referanse i bunn av denne siden) kan du som lærerutdanner bli nærmere kjent med metoden og teorien bak.

Studentene øver på sammensatte ferdigheter i et trygt miljø, og i tillegg knytter de teori til disse praktiske ferdighetene. Studentene opplever stress og stresshåndtering og deler erfaringene sine i refleksjoner etterpå.

Mette Hvalby , institusjonsansvarlig for skikkethet ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.

I januar deltok Mette Hvalby på en times direktesending på Teachers Talk Radio i UK. Tema var utbrenthet blant nyutdannede lærere, og simulering i lærerutdanningen ved UiS ble koblet til mot slutten av samtalen. Du finner lenke til denne podkasten nederst på siden.

Hvalby ønsker å presisere at prosjektet støtter seg til nyere forskning som skiller mellom simulering og rollespill.

– Dette fordi studenten er læreren i simuleringen – de spiller ikke læreren. Det er en vesentlig forskjell, poengterer hun.

Artikkel og podkast om simulering som pedagogisk metode ved universitetet i stavanger:

Hvalby, M. & Hansen, M. T. (2024). «Simulation as a pedagogical method for developing pre-service teachers’ suitability – a collaborative pilot study», In A. Iarocchi (Ed.), Proceedings of Applying Education in a Complex World: Teaching and Learning, (pp.323-339), Sheridan College & AMPS.

I januar deltok Hvalby på en times direktesending på Teachers Talk Radio i UK. Tema var utbrenthet blant nyutdannede lærere, og simulering i lærerutdanning ved UiS ble koblet til mot slutten av samtalen. Episoden kan høres på Spotify.