Studentaktiv læring i lærarutdanningane

STALU-prosjektet skal styrka læringa, refleksjonen og engasjementet til lærarstudentane. Metoden er å utvikla undervising som gjer studentene meir aktive og utdanningane meir profesjonsretta.

Published Sist oppdatert

Studenter i gruppearbeid
(Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

STALU (Studentaktiv læring i lærerutdanningene) er eit treårig prosjekt som går frå 2021 til 2023, og er i regi av Universitet i Agder.

Prosjektet involverer sju fagmiljø i lærarutdanningane ved UiA og ulike eksterne samarbeidspartnarar.

Målet med STALU-prosjektet er å utvikla lærerutdanninger for å styrka nyutdanna lærarar i møte med fagfornyinga og endringar i lærerplanen.

Eitt av verkemidla er Undervisningsverkstedet, som du kan sjå demonstrert i ein video og booka det til bruk i undervising.