Lager rammeverk for regulering av laksenæringen

Laksenæringen er i en rivende teknologisk utvikling. Dette forskningsprosjektet har som mål å gi ny kunnskap som gjør det mulig å lage nye og nødvendige reguleringer for lakseindustrien.

Published Sist oppdatert

Helhetlig regulering av multi-teknologi akvakultur
Prosjektleder

Professor Ragnar Tveterås, UiS

Prosjektperiode

2021–2025

Finansiering

Forskningsrådet – Havbruk 2: Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

Budsjett

19 millioner totalt 12 millioner Forskningsrådet

– Myndighetene må i utformingen av reguleringene tenke bærekraft i bred forstand – miljømessig, økonomisk og sosialt. For å ivareta ulike bærekrafthensyn, har vi med partnere fra næringslivet, kystsamfunn og miljøorganisasjoner.

Ragnar Tveterås , professor ved Handelshøgskolen ved UiS

Havbruksanlegg fra SalMar.

Lakseoppdrett er en svært innovativ industri, mye drevet av miljøutfordringer som lakselus. Lovende innovasjoner innen lukkede akvakultur anlegg og offshore anlegg har dukket opp nylig. Fremveksten av nye produksjonsteknologier i havbruk gir samfunnet nye utfordringer når det gjelder å utvikle ny politikk som muliggjør bærekraftig vekst i alle dimensjoner –økonomisk, miljømessig og sosial. Samfunnet har rett og slett ikke et politisk rammeverk som gjør det mulig for havbruksnæringen å bruke riktig miks av teknologier, og tillater næringen å bruke ny lukket teknologi i sjø og offshore anleggsteknologi.

Dette prosjektet – A unified framework for regulation of multi-technology salmon aquaculture – har som mål å gi ny kunnskap som muliggjør etablering av konsistente regulering av det nye spekteret av akvakulturteknologier. Prosjektet har deltakelse fra laksenæringen, miljøorganisasjoner og kystkommuner. Vi kombinerer økonomi, statsvitenskap og biologiforskning som vil gi ny kunnskap om kostnadene og fordelene ved ny teknologi, inkludert miljømessige og sosiale kostnader og fordeler for samfunnet. Forskningen vil inkorporere miljømessige, sosiale og økonomiske hensyn som uttrykt i FNs bærekraftmål. Vi tar sikte på å foreslå nye reguleringer for havbruk som vil gi lakseselskaper sterke insentiver for å redusere miljøpåvirkningen og innovere.

Les mer om prosjektet og se publikasjoner i Forskningsrådets prosjektbank.

Mer om prosjektet