Hopp til hovedinnhold

12 millioner til forskning på bærekraftig havbruk

Forskningsrådet gir Handelshøgskolen ved UiS støtte til forskning på bærekraftig havbruk. Prosjektet skal ledes av Ragnar Tveterås.

Publisert: Endret:

Tirsdag 15. desember ble søknadsresultatene fra Forskningsrådets utlysning Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunnet offentliggjort. Prosjektet A unified framework for regulation of multi-technology salmon aquaculture fikk tilslag på søknaden og ble tildelt 12 millioner kroner til å forske på og foreslå et nytt helhetlig reguleringsregime for havbruksnæringen.

Prosjektet, som er et samarbeid mellom akademia, næringsliv og FoU, skal ledes av professor Ragnar Tveterås ved Handelshøgskolen ved UiS.

– Dette er utrolig kjekt. Jeg er veldig begeistret for at vi får med oss så mange relevante samfunnsaktører i dette prosjektet som handler om en næring som blir svært viktig framover, sier Tveterås.

Skal foreslå nye reguleringer for havbruksnæringen

I dag foregår oppdrett i åpne merder i fjordene, noe som medfører utfordringer med lakselus-smitte og negative miljøeffekter. For å løse disse utfordringene, investeres det nå milliarder i ny teknologi for å flytte oppdrettet til havs eller inn i lukkede anlegg. Dette krever nye reguleringer for havbruksnæringen.

– Det er et behov for å utvide reguleringene til også å omfatte havbruk til havs og i lukkede anlegg. Men først må vi få en bedre forståelse av teknologi, biologi og miljøeffektene av de nye teknologiene, og det er det vi skal forske på i dette prosjektet, forklarer Tveterås.

Samarbeidsprosjekt

Forskningsrådet gir Handelshøgskolen ved UiS støtte til forskning på bærekraftig havbruk. Prosjektet skal ledes av Ragnar Tveterås.

Formålet med Forskningsrådets utlysning Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunnet er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren.

Tveterås har fått med seg deltakere fra akademia, næringsliv, kommuner og organisasjoner i prosjektet.

– Myndighetene må i utformingen av reguleringene tenke bærekraft i bred forstand – både miljømessig, økonomisk og sosialt. For å ivareta ulike bærekraftshensyn, har vi med partnere fra næringslivet, kystsamfunn og miljøorganisasjoner.

Deltakerne er Universitetet i København, Universitetet i Florida og NTNU Samfunnsforskning, BluePlanet, Sjømat Norge og deres medlemsbedrifter, miljøorganisasjonen Bellona og flere kystkommuner.

Støtte til å utvikle intervensjon innen livsmestring

Handelshøgskolen ved UiS deltar også i prosjektet SELMA – Social and Emotional Learning and Life Mastery in Early Childhood Education and Care som fikk 20 millioner i støtte i samme tildeling. Det er professor Ingunn Størksen ved Læringsmiljøsenteret som skal lede dette prosjektet i samarbeid med professor Mari Rege ved Handelshøgskolen ved UiS.

Målet med prosjektet er å utvikle og evaluere en intervensjon for barnehagelærere og barn innen sosial og emosjonell læring og livsmestring.

LES MER: 79 millioner til UiS for å løse store samfunnsutfordringer

Tekst: Silje Marnburg Ellefsen