12 millioner til forskning på bærekraftig havbruk

Forskningsrådet gir Handelshøgskolen ved UiS støtte til forskning på bærekraftig havbruk. Prosjektet skal ledes av Ragnar Tveterås.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag 15. desember ble søknadsresultatene fra Forskningsrådets utlysning Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunnet offentliggjort. Prosjektet A unified framework for regulation of multi-technology salmon aquaculture fikk tilslag på søknaden og ble tildelt 12 millioner kroner til å forske på og foreslå et nytt helhetlig reguleringsregime for havbruksnæringen.

Prosjektet, som er et samarbeid mellom akademia, næringsliv og FoU, skal ledes av professor Ragnar Tveterås ved Handelshøgskolen ved UiS.

– Dette er utrolig kjekt. Jeg er veldig begeistret for at vi får med oss så mange relevante samfunnsaktører i dette prosjektet som handler om en næring som blir svært viktig framover, sier Tveterås.

Skal foreslå nye reguleringer for havbruksnæringen

I dag foregår oppdrett i åpne merder i fjordene, noe som medfører utfordringer med lakselus-smitte og negative miljøeffekter. For å løse disse utfordringene, investeres det nå milliarder i ny teknologi for å flytte oppdrettet til havs eller inn i lukkede anlegg. Dette krever nye reguleringer for havbruksnæringen.

– Det er et behov for å utvide reguleringene til også å omfatte havbruk til havs og i lukkede anlegg. Men først må vi få en bedre forståelse av teknologi, biologi og miljøeffektene av de nye teknologiene, og det er det vi skal forske på i dette prosjektet, forklarer Tveterås.

Samarbeidsprosjekt

Forskningsrådet gir Handelshøgskolen ved UiS støtte til forskning på bærekraftig havbruk. Prosjektet skal ledes av Ragnar Tveterås.

Formålet med Forskningsrådets utlysning Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunnet er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren.

Tveterås har fått med seg deltakere fra akademia, næringsliv, kommuner og organisasjoner i prosjektet.

– Myndighetene må i utformingen av reguleringene tenke bærekraft i bred forstand – både miljømessig, økonomisk og sosialt. For å ivareta ulike bærekraftshensyn, har vi med partnere fra næringslivet, kystsamfunn og miljøorganisasjoner.

Deltakerne er Universitetet i København, Universitetet i Florida og NTNU Samfunnsforskning, BluePlanet, Sjømat Norge og deres medlemsbedrifter, miljøorganisasjonen Bellona og flere kystkommuner.

Støtte til å utvikle intervensjon innen livsmestring

Handelshøgskolen ved UiS deltar også i prosjektet SELMA – Social and Emotional Learning and Life Mastery in Early Childhood Education and Care som fikk 20 millioner i støtte i samme tildeling. Det er professor Ingunn Størksen ved Læringsmiljøsenteret som skal lede dette prosjektet i samarbeid med professor Mari Rege ved Handelshøgskolen ved UiS.

Målet med prosjektet er å utvikle og evaluere en intervensjon for barnehagelærere og barn innen sosial og emosjonell læring og livsmestring.

LES MER: 79 millioner til UiS for å løse store samfunnsutfordringer

Tekst: Silje Marnburg Ellefsen