Bærekraftig havbruk

Forskere ved UiS bidrar med ny kunnskap innen økonomi, samfunnsvitenskap, biologi og teknologi som bidrar til å gjøre havbruk mer bærekraftig.

Published Endret
Grønn omstilling

Bærekraftig havbruk – miljømessig, økonomisk og sosialt

Verdikjedene for mat står for hele 34 prosent av globale klimagassutslipp, ifølge en FN-studie. Proteiner fra havbruk kan produseres med et klimaavtrykk som er vesentlig lavere enn kjøtt fra landbruket.

For eksempel har oppdrettslaks typisk utslipp som er en femtedel av storfe og halvparten av svin.

Dette betyr at klimaavtrykket reduseres hvis folk kan erstatte kjøtt fra storfe og svin med oppdrettslaks. Men da må laks og annen oppdrettsfisk også produseres effektivt, og på måter som ivaretar fiskehelse, fiskevelferd og gir akseptable miljøavtrykk.

Dette krever at myndighetene utvikler politikk og reguleringer som gir insentiver til å drive bærekraftig innenfor eksisterende teknologi, men også å innovere slik at miljømessige fotavtrykk reduseres og oppdrettsfiskens helse og velferd ivaretas.

Ved Universitetet i Stavanger omfatter forskningsområdet forskere fra Handelshøgskolen ved UiS, Samfunnsvitenskapelig fakultet, Teknisk-naturvitenskapelig fakultet, Senter for innovasjonsforskning og Ocean Technology Innovation Cluster Stavanger – Aquaculture Technology.

Se oversikt over forskere som deltar

UiS jobber for en mer bærekraftig samfunnsutvikling og nye måter å forvalte naturressurser på, og grønn omstilling er et av våre fire overordnede satsingsområder. Grønn omstilling betyr forandring i mer miljøvennlig retning etter FNs bærekraftsmål. UiS prioriterer forsking knyttet til bærekraftig utvikling.

Forskningsprosjekter ledet av UiS

Forskningsprosjekter forskere fra UiS deltar i

DEVELOP

Development licenses as a driver for innovation in fish farming (2020–2023)

SALMANSVAR

Responsible innovation in the Norwegian salmon farming industry: Grand societal, Challenges, Dilemmas and Improvements

QUALIDIFF

Quality-based differentiation of salmon

Forskere

Professor
51831640
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor
51832247
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Professor
51833707
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Professor
51833716
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Professor
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Professor
51833729
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Senterleder
51833764
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Førsteamanuensis
51833704
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Professor
51832562
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Førsteamanuensis
51833725
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Professor
51831605
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Førsteamanuensis
51831781
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Forsker
51832497
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor II
51832258
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Professor II
51832286
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Professor II
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor
51831112
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for maskin, bygg og materialteknologi
Professor
51834493
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi
Professor
51831403
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi
Førsteamanuensis
51831852
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi
Instituttleder
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi

Aktuelt

12 millioner til forskning på bærekraftig havbruk

Forskningsrådet gir Handelshøgskolen ved UiS støtte til forskning på bærekraftig havbruk. Prosjektet skal ledes av Ragna...

Lanserer samarbeid om satsning på bioøkonomi

Omfattende forskning har vist at havet kan gi oss mer mat, energi og råvarer med lavt miljøavtrykk, hvis vi forvalter de...

100 millioner til mer klimavennlig havbruksnæring

En UiS-ledet satsning på bærekraftig havbruk får nær 100 millioner fra regjeringens Grønn plattform-ordning. Satsingen s...

Økonomi for berekraftig akvakultur

Akvakultur er ein raskt veksande industri. Nå vil eit internasjonalt prosjekt frå UiS hjelpe med å løyse berekraftige ut...