En hel verden av mobbeforskere kom til Læringsmiljøsenteret og UiS via skjermen

Den internasjonale EADP-konferansen, med nærmere 200 forskere fra 34 land, ble loset digitalt i land av Læringsmiljøsenteret i dag.

Publisert Sist oppdatert

Simona Caravita, professor ved Læringsmiljøsenteret og UiS, var ansvarlig for konferansen, og ledet selv gjennomføringen med trygg hånd.

Etter lang tids forberedelse var dagen kommet: Læringsmiljøsenteret og Universitetet i Stavanger arrangerte i dag, 17. september, den tredje konferansedagen i årets EADP Summer Tour 2021, som er del av et europeisk forskningssamarbeid.

I tråd med ett av Læringsmiljøsenterets hovedsatsingsområder var temaet mobbing - «Bullying - what we know and what we can do,» og de fremste forskerne i verden la fram sine nyeste funn på feltet.

Viktig forskningsfelt

Marcel van Aken, president i EADP, var i sin åpningstale stolt over kvaliteten på forskningen som ble presentert.

Konferansedagen ble ledet av Simona Caravita, professor ved Læringsmiljøsenteret og UiS, som også var faglig ansvarlig.

Marcel van Aken, president i EADP, var først ut av åpningstalerne, og han poengterte viktigheten ved dagens tema.

– Mobbing er svært alvorlig, både for individet og relasjonene, men også for lærere, skolen, hele samfunnet. Som tittelen indikerer, er mobbing noe vi heldigvis kan gjøre noe med, uttalte van Aken.

Fremragende forskningsformidling

Han ble etterfulgt av UiS-rektor Klaus Mohn, som gledet seg til neste gang man kunne møtes ansikt til ansikt i slike anledninger. Rektoren presiserte at en konferanse som denne uansett er en fremragende måte å formidle forskning på, enten den er digital eller gjennom fysisk oppmøte.

– Internasjonal forskning om mobbing er viktig, fordi mobbingen kan skje i alle miljøer, over hele verden. Derfor er det viktig at forskningen ser nærmere også på måter å motvirke mobbing på, og hvordan tiltak kan settes i verk allerede fra ung alder, sa Mohn.

Pionerforsker fra Læringsmiljøsenteret

Tilhørererne fikk med seg alle foredrag digitalt, her Læringsmiljøsenteret-leder Dag Jostein Nordaker. Til høyre Solfrid Naustvik i arrangementskomiteen.

Senterleder Dag Jostein Nordaker viste blant annet til at mobbing og anti-mobbetiltak er en svært sentral del av Læringsmiljøsenterets virksomhet. I den sammenheng trakk Nordaker frem Læringsmiljøsenterets egen Erling Roland. Professoren har sammen med Dan Olweus vært en pioner innen mobbeforskningen i Norge og er fortsatt aktiv som bidragsyter ved senteret.

– Læringsmiljøsenteret har en forskningsmessig bred innfallsvinkel til læringsmiljø, samtidig som kampen mot mobbing fortsatt er en viktig del av vårt arbeid, blant annet gjennom det nasjonale programmet mot mobbing siden 2013, uttalte Nordaker i sin åpningshilsen.

Stor faglig bredde

Konferansen kunne by på en rekke ulike, faglige tilnærminger, blant annet gjennom åtte symposium. Ett av høydepunktene var foredraget til Christina Salmivalli, professor ved universitetet i Turku, som var Preyer Awardee Keynote. Hennes presentasjon hadde tittelen «Prevention of school bullying: from celebrating success to analyzing failure

Gjennom ulike «breakout rooms» kunne deltakerne velge de framleggene og den forskningen som var mest relevant for dem.

Den tredelte EADP Summer Tour 2021 er dermed over. De to første konferansedagene, 3. og 10. september, ble for øvrig arrangert av University of Applied Sciences Upper Austria og Polish Association of Human Development Psychology. Temaene var da henholdsvis «Societal Challenges» og «Developmental trends: concerns and opportunities».

Les mer her om innholdet i konferansedagen som Læringsmiljøsenteret og UiS arrangerte.

Tekst og foto: Leif Tore Sædberg

Kontaktperson og fakta

Professor i psykisk helse
51831339
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Internasjonal mobbekonferanse
EADP-konferansen

EADP Summer Tour 2021 blir i år arrangert digitalt og med tre ulike arrangører fra tre ulike europeiske land. UiS og Læringsmiljøsenteret er vertskap for den tredje konferansedagen, fredag 17. september. Tema for konferansedagen er mobbing - «Bullying - what we know and what we can do?» 191 forskere fra 34 land og fem kontinenter deltar på de tre konferansedagene. EADP står European Association on Developmental Psychology, som er hovedarrangør.