Folder og plakat: Doaibmangeatnegasvuohta praksisas (Aktivitetsplikten)

Læringsmiljøsenteret har laget en liten brosjyre og en plakat om aktivitetsplikten i opplæringslovens kapittel 9 A. Last dem ned gratis. Nordsamisk versjon.

Published Sist oppdatert
Folderen og plakaten om aktivitetspliken finnes kun i digital utgave. De kan lastes ned som pdf. Dette er nordsamisk utgave.

Last ned nordsamisk utgave