MODUS

Forskningsprosjekt MODUS er støttet av Norges forskningsråd for å utvikle et digitalt verktøy som skal gi bedre medarbeideroppfølging og mer motiverte og produktive medarbeideres. MODUS er utviklet av Bjørnson Organisasjonspsykologene i samarbeid med forskere fra Handelshøgskolen ved UiS.

Published Sist oppdatert
Fakta
Forskningsprosjekt

MODUS er en del av et forskningsprosjekt ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.

Samarbeidspartnere

Bjørnson Organisasjonspsykologene (Prosjektansvarlig), Handelshøgskolen ved UiS og Extra.

Varighet

Prosjektperioden er 2020-2025.

Finansiering

Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd

Testing av appen

I løpet av 2023 vil ledere i Extra teste ut appen.

Prosjektpartnere
Modus prosjektpartnere logoer feb 2023

Kort om innholdet i MODUS

Som leder er din viktigste oppgave å tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø, og sikre mål og resultater for ditt ansvarsområde. Ved å styrke dine ferdigheter innen medarbeiderutvikling, vil MODUS hjelpe deg med å nå målene dine raskere og bedre.Samtidig vil du oppleve mestring og økt trivsel i rollen. Med din støtte vil dine medarbeidere utvikle seg, og de vil oppleve at det samme skjer med deg. De vil oppleve at du bryr deg om dem, og at dere sammen når målene.

Ved å bruke MODUS og gjennomføre programmet, vil du:

  • Utvikle dine lederferdigheter
  • Bli mer effektiv i rollen som leder
  • Få støtte til å utvikle dine medarbeidere
  • Få medarbeidere som opplever mestring og trivsel
  • Oppnå bedre resultater

Her er noen eksempler på de ulike temaene som inngår i MODUS:

  • Slik får du til den gode samtalen
  • Slik gir du tilbakemelding
  • Slik tar du imot tilbakemelding
  • Slik møter du andres følelser

Prosjektledelse ved Bjørnson Organisasjonspsykologene

Forskergruppen fra Handelshøgskolen ved UiS

MODUS logo skrevet rett ut med hvite bokstaver og blink i O-en