Å lese en digital bok sammen

Bildebøker kan også leses på skjerm.

Published Endret
Her utforsker Stefan en digital bok sammen med Andrzej. Faren snakker med ham om bildene, akkurat som han ville gjort med en papirbok. Stefan er opptatt av å trykke på skjermen. Når han slår av lyset i lampen, sier Andrzej at han kan slå den på igjen. «Hvorfor?» spør Stefan. «For at de skal ha det lyst igjen», svarer faren. Digitale bøker gir nye leseopplevelser for både voksne og barn.