Hopp til hovedinnhold

Å være leselærer i Teknikk og industriell produksjon

Yrkesfaglæreren kan i praksis være leselærer ved å arbeide systematisk over tid med tekster i sine programfag. Filmen "Å være leselærer i Teknikk og industriell produksjon" viser hvordan dette kan gjøres.

Publisert: Endret:

"Tidligere var det en myte om at hvis du ikke kunne lese eller skrive så godt, så kunne du jobbe i en mekanisk bransje. Sånn er det i hvert fall ikke nå.» Slik innleder lærer Øistein Frank Sundli ved Godalen videregående skole i Stavanger filmen ”Å være leselærer i Teknikk og industriell produksjon".

Denne filmen viser hvordan lesing blir stadig viktigere i arbeidslivet i dag. Læreren vi møter i filmen har utarbeida et undervisningsopplegg i tett samarbeid med norsklæreren som underviser på TIP. Undervisningsopplegget viser hvordan elevene ved bruk av ulike læringsstrategier får styrket leseforståelse i lesing av læreboka i en før-, under- og etterfase. Det gjør de ved å ta stilling til ulike påstander innen emnet de skal lære om, ved å lese fagtekst og markere ord de ikke forstår, ved å formulere spørsmål og svar til teksten og til slutt sjekke egen forståelse ved å gå tilbake til påstandene fra starten av timen.

Teoritimene inneholder en veksling mellom individuelt arbeid, arbeid i par og noe felles gjennomgang. Læreren melder tilbake om at en slik måte å legge opp undervisningen på fremmer engasjement og læring.

Filmen er laget av Lesesenteret i samarbeid med Godalen videregående skole, knutepunktskole i Rogaland i FYR-prosjektet. Filmen inngår som ressurs i skoleringen av yrkesfaglærere i det nasjonale FYR-prosjektet og i den digitale kompetanseutviklingen for skoler, Språkløyper - ny nasjonal strategi for lesing og skriving 2015-2019.

Denne filmen viser hvordan lesing blir stadig viktigere i arbeidslivet i dag.