Å være leselærer i Teknikk og industriell produksjon

Yrkesfaglæreren kan i praksis være leselærer ved å arbeide systematisk over tid med tekster i sine programfag. Filmen "Å være leselærer i Teknikk og industriell produksjon" viser hvordan dette kan gjøres.

Publisert Sist oppdatert

"Tidligere var det en myte om at hvis du ikke kunne lese eller skrive så godt, så kunne du jobbe i en mekanisk bransje. Sånn er det i hvert fall ikke nå.» Slik innleder lærer Øistein Frank Sundli ved Godalen videregående skole i Stavanger filmen ”Å være leselærer i Teknikk og industriell produksjon".

Denne filmen viser hvordan lesing blir stadig viktigere i arbeidslivet i dag. Læreren vi møter i filmen har utarbeida et undervisningsopplegg i tett samarbeid med norsklæreren som underviser på TIP. Undervisningsopplegget viser hvordan elevene ved bruk av ulike læringsstrategier får styrket leseforståelse i lesing av læreboka i en før-, under- og etterfase. Det gjør de ved å ta stilling til ulike påstander innen emnet de skal lære om, ved å lese fagtekst og markere ord de ikke forstår, ved å formulere spørsmål og svar til teksten og til slutt sjekke egen forståelse ved å gå tilbake til påstandene fra starten av timen.

Teoritimene inneholder en veksling mellom individuelt arbeid, arbeid i par og noe felles gjennomgang. Læreren melder tilbake om at en slik måte å legge opp undervisningen på fremmer engasjement og læring.

Filmen er laget av Lesesenteret i samarbeid med Godalen videregående skole, knutepunktskole i Rogaland i FYR-prosjektet. Filmen inngår som ressurs i skoleringen av yrkesfaglærere i det nasjonale FYR-prosjektet og i den digitale kompetanseutviklingen for skoler, Språkløyper - ny nasjonal strategi for lesing og skriving 2015-2019.

Denne filmen viser hvordan lesing blir stadig viktigere i arbeidslivet i dag.