Hefte: Når skriftspråket blir utfordrende

Heftet er utarbeidet for å gi lærere på 1. 2. og 3. trinn råd om hvordan de kan følge opp elever som strever med å lære å lese og skrive. Det kan være elever som er identifisert som svake lesere/skrivere gjennom resultater fra f.eks obligatoriske kartleggingsprøver, eller det kan være elever som ikke har hatt forventet progresjon i utviklingen.

Published Sist oppdatert

I heftet tar forfatterne opp følgende:

  • Relevant teori om utvikling av nødvendige delferdigheter som elever må mestre for å lære å lese og skrive.
  • Videre kartlegging av delferdigheter dersom enkeltelever oppnår resultater under bekymringsgrenser/kritiske grenser på visse områder på kartleggingsprøver.
  • At kartleggingsresultater må tolkes både kvantitativt og kvalitativt.
  • Forslag til tiltak for elever med resultater under bekymringsgrenser og kritiske grenser på kartleggingsprøver

Pris:
Heftet er på 92 sider og kostar kr. 75,- i papirformat.
ISBN:978-82-7649-082-4

Bestilling:

Bestill heftet i trykt utgave fra nettbutikken

Last ned:

Last ned heftet gratis i PDF-format