Praksispodden

Praksispodden er en podkast for deg som er lærer.

Published Endret
Fagfornyelsen
(1) Fagfornyelsen

Vi møter mange ord og begreper i Fagfornyelsen. Hvordan kan vi forstå disse begrepene? I studio er Atle Skaftun og Arne Olav Nygard. Les også bloggen: Å tenke sjæl og mene – foran Fagfornyelsen

Praksismodellen
(2) Praksismodellen

En aktiv elevrolle må tenkes inn i en forståelse av praksis. Men hva betyr egentlig "praksis"? I studio er Atle Skaftun og Arne Olav Nygard. Les også bloggen: Inn i fagfornyelsen. Hva mener vi med praksis?

Elevmedvirknig
(3) Elevmedvirkning

I den overordna delen av Fagfornyelsen heter det at elevene skal medvirke i læringsfellesskap. Hva betyr egentlig dette? I studio er Atle Skaftun og Arne Olav Nygard.

Førstehåndserfaring med problemer
(4) Møte med problemer og elevmedvirkning

Å møte på og få erfaringer med problemer kan være en kilde til elevmedvirkning og læring. Førstehåndserfaring med problemer er tema for denne episoden. I studio er Atle Skaftun og Margrethe Sønneland.

Forskerne i Praksispodden

Professor i lesevitenskap
51833132
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis i lesevitenskap
51833139
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking