Praktisk arbeid med lesing og tekst

Denne filmen viser ulike sider ved det å lesa, alt frå engasjement i høve til tekst, til avkoding og forståing

Published Sist oppdatert
Lesing er ein samansett og kompleks prosess som i hovudsak handlar om å vera aktiv i høve til lesinga.

I denne filmen ser me nærare på korleis leseopplæringa er ein del av skoleleiinga sitt arbeid med system og skoleutvikling.

Denne filmen er ein del av filmen Lesing som grunnleggjande ferdigheit, som fokuserer nettopp på ulike sider ved det å lesa, alt frå engasjement i høve til tekst, til avkoding og forståing. Læraren spelar ei viktig rolle som leserettleiar i alle fag.

Filmen viser praktisk arbeid med lesing og tekst i RLE-faget på 4. trinn, samfunnsfag, naturfag og matematikk på 10. trinn, og samfunnsfag på 2. trinn i vidaregåande, studiespesialisert retning.