Slik kan foreldre støtte barnas lesing

Ideer og råd til foreldre med barn på 5. - 7. trinn.

Published Endret

mor og datter leser

Barns leseferdigheter må holdes ved like og videreutvikles, og et samarbeid mellom skole og hjem er viktig for å gå barna lyst til å lese og for å gjøre dem kjent med forskjellige tekster. På 5. - 7. trinn skal barna lære å lese for å lære. Her kan foreldre gjøre mye for å støtte leseutviklingen.

Last ned heftet Fortsatt rom for lesing (pdf) og få inspirasjon til hvordan du kan støtte barnas leseutvikling.

Du kan også lese mer på hjemmesiden til Foreldreutvalget for grunnoplæring.