Blir topptrener med lektortittel

– Allerede første semester kan jeg ta ny kunnskap fra masteren i bruk på jobb. Magnus Johannessen (32) er en Sola-gutt som tar master i idrettsvitenskap ved Universitetet i Stavanger.

Published Endret

Ung mann i blå skjorte ser rett i kamera

Hva er bakgrunnen din for at du tar idrettsvitenskap master?

– Jeg har en bakgrunn med allmennlærerutdanning + idrettsutdanning. Jeg har jobbet ved St. Svithun videregående skole siden 2013 både på idrettsfag og toppidrett, og studert en del ved siden av jobben. I tillegg har jeg topptrener-utdanning fra Norges Idrettshøgskole. For min del så jeg at ved å ta masteren kan jeg både få ytterligere fordypning, samtidig som jeg kan få lektortittel.

Hva er kjekkest med studiene?

– Det er fint at vi har anledning til å diskutere faglige problemstillinger med medstudenter og foreleserne våre på universitetet. Jeg liker også at når vi leser relevante fagartikler finner jeg ofte ting som har en direkte overføringsverdi til praksis, og som dermed er nyttig i mitt arbeid med elever på St. Svithun. På denne måten får jeg en fin kobling der jeg blir eksponert for forskning og nye utviklingstrekk innen mitt fagfelt, som jeg kan ta tilbake til jobbhverdagen.

Du jobber ved siden av studiene?

– Mastergraden er et fulltidsstudium, så dette hadde ikke vært mulig å gjøre om ikke jobben min hadde lagt til rette for at jeg skal kunne kombinere studier med jobb. Jeg jobber tilnærmet fulltid, så det er ganske travelt, selv om dette er et samlingsbasert studium. For at det skal gå er jeg nødt til å være svært strukturert og organisert. Selv om ikke vi har samlinger på campus hver uke er jeg nødt til å jobbe med studiene hver uke. Jeg rydder tid i min egen timeplan slik at jeg får det til å gå rundt. Det er ganske heftig, men jeg har valgt å stå i det. Jeg merker at det er en fordel å ha jobbet noen år; jeg kan knytte teori til praksis på en annen måte enn de som kommer rett fra en bachelor. Før jeg begynte snakket jeg med studieprogramleder for å avklare at det i det hele tatt er mulig å få til når jeg kombinerer det med jobb.

Gleder seg til masteroppgaven

– Når det er sagt gleder jeg meg til å skrive masteroppgave etter hvert. Jeg har tenkt å skrive om noe som er relevant for jobben, men har ikke definert problemstilling ennå. Det er et stort stykke arbeid, og jeg gleder meg til å kunne fordype meg i noe som er spennende for meg  og nyttig for skolen jeg jobber på. 

Har du noen råd til andre som kanskje vurderer å søke denne utdanningen?

– Mitt beste råd er å ikke tenke at det er lett å kombinere med jobb bare fordi det er et samlingsbasert studium. Ikke undervurder arbeidsmengden. Det ligger mye ansvar på deg selv mellom samlingene. Du må lage din egen timeplan mellom samlingene og sørge for å finne en god arbeidsrytme. Det krever selvdisiplin! Jeg har blitt med i en studiegruppe og vi har løst noen av arbeidskravene underveis sammen.