Idrettsvitenskap - master 2 år

Med master i idrettsvitenskap kan du arbeide som trener, leder eller rådgiver i helsefremmende og forebyggende arbeid. Under forutsetning av undervisningskompetanse gir studiet også muligheter som lærer. Masterprogrammet er samlingsbasert og i perioder arbeidskrevende.

Published Endret
Fakta
Varighet

2 år / 4 semestre Samlingsbasert

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Norsk

Antall studieplasser

20

Studiestart

August hvert år

Søknadsfrist

For deg som har bachelor fra Norge/Norden: 15. april

Masterstudiet i idrettsvitenskap gir deg verktøy som kan gi barn og unge grunnlag for varig bevegelsesglede.

Om studiet

Master i idrettsvitenskap gir deg økt teoretisk og forskningsbasert kunnskap innenfor arbeidsområdet idrett og fysisk aktivitet. Hovedfokus er rettet mot sentrale faktorer knyttet til læring av og prestasjonsutvikling i idrettslige aktiviteter.

Du kvalifiseres i aktuelle idrettsvitenskapelige metoder og analyser, og studiet skal fremme evner til kritisk faglig refleksjon. Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid innenfor det valgte fordypningsområdet.

Masterstudiet i idrettsvitenskap gir deg verktøy som kan gi barn og unge reelle læringsmuligheter innenfor idrett, og grunnlag for varig bevegelsesglede.

Fasiliteter for læring og trening på campus

Det moderne sportssenteret på campus tilbyr gode fasiliteter for læring og trening. I tillegg finnes det mange spennende aktivitetsarenaer i universitetets nærområde, som mulighet for ulike ballspill, surfing langs jærstrendene og kort vei til fjell med klatring og muligheter for skigåing.

Aktuell utdanning for både offentlig og privat sektor

Utdanningen vil kunne brukes i offentlig og privat sektor – kommersiell undervisning/rådgiving knyttet mot treningsbransjen, turisme eller helsefremmende og forebyggende tiltak. Sammen med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er du kvalifisert som lærer på videregående skole og i grunnskolen.

Mastergraden vil også være en grunnkvalifikasjon som kan gi mulighet til opptak på ulike doktorgradsprogram, deriblant fakultets doktorgradsprogram.

Møt studentene våre

‒ Med master i idrettsvitenskap kan jeg fordype meg i emnene jeg synes er mest spennende

Lena Langeland var egentlig ganske usikker på hva hun ville studere. Hun gikk for en bachelor i idrett. Etter det var hu...

‒ Samlingsbasert master i idrettsvitenskap gjorde at jeg valgte UiS

Sandra Landsvik Børnes har samboer, hund og et helt liv i Bergen. Masterstudiet i idrettsvitenskap gjennomfører hun like...

Vil bli lektor med idrett som fag

– Du kommer til å møte andre med masse kunnskap og muligens arbeidserfaring innenfor yrket du vil inn i. Lytt til medst...

Idrett som hobby og jobb

‒ Det gir meg motivasjon til å lese meg opp og få mer kunnskap innenfor et tema jeg er veldig interessert i. Jarle Kvinl...

– Master i idrettsvitenskap gir meg økt kompetanse og åpner muligheter

Josefine Hjort Johannessen tar samlingsbasert master i idrettsvitenskap ved UiS.

Blir topptrener med lektortittel

– Allerede første semester kan jeg ta ny kunnskap fra masteren i bruk på jobb. Magnus Johannessen (32) er en Sola-gutt s...

Undervisar i treningslære, fysiologi og friluftsliv

Cathrine Nyhus Hagum var ferdig student ved UiS i 2018, etter å ha tatt idrett bachelor og master i utdanningsvitskap, m...

Hva kan du bli?

Etter at du har tatt en master i idrettsvitenskap er du kvalifisert for en rekke ulike yrkesroller.

Aktuelle arbeidsgivere kan for eksempel være

 • organisasjoner som er knyttet til Norges Idrettsforbund – i roller som trener, sportslig eller daglig leder på ulike nivå (klubb, krets, region og særforbund)
 • offentlig sektor – lærer på idrettslinjer i den videregående skole eller kroppsøving i skolen (forutsatt undervisningskompetanse), rådgiver for helsefremmende og forebyggende tiltak på kommunalt og fylkeskommunalt nivå
 • privat sektor – kommersiell undervisning/rådgivning knyttet mot treningsbransjen, turisme eller andre helsefremmende og forebyggende tiltak

Husk at dette studiet gir ikke undervisningskompetanse! Studenter som ikke allerede har undervisningskompetanse og som ønsker dette, må ta praktisk pedagogisk utdanning (PPU) for å oppnå kompetanse til å undervise i kroppsøving i grunnskolen og idrettsfag/kroppsøving i den videregående skolen.

Fullført studium kan kvalifisere for å søke opptak på ulike doktorgradsprogram.

Opptakskrav

For å søke opptak til masteren må du ha en fullført bachelorgrad i idrettsvitenskap eller tilsvarende, der minimum 80 studiepoeng i idrettsfag inngår i graden.

Slik definerer vi idrettsfag i denne sammenhengen:

 1. grunnleggende fag i idrettsvitenskap: anatomi, fysiologi, bevegelseslære (biomekanikk), aktivitetslære, idrett og samfunn
 2. fag knyttet til idrettslige aktiviteter: ballaktiviteter, svømming og livredning, turn, dans, kampsport osv.
 3. fag knyttet til friluftsliv, eks: friluftsliv i nærmiljøet, kystfriluftsliv, friluftslivledelse, naturguiding osv.
 4. fag knyttet til fysisk aktivitet
 5. «bindestrekfagene», eks: idrettspsykologi, idrettsernæring, idrettspedagogikk, idrettsadministrasjon, sport marketing osv.
 6. fag knyttet til trening og prestasjon, eks: treningslære, treningsledelse, coaching, PT

Eksempelvis vil en bachelor i kroppsøving og idrettsfag kvalifisere til opptak. Fag knyttet
til helsevitenskap, kiropraktor-, naprapat- og fysioterapiutdanning som ikke dekkes av
punkt 1 a-f regnes ikke som idrettsfag.

Det er satt en nedre karaktergrense for opptak på gjennomsnitt C eller poenggrense 2,5.

Utfyllende regler for opptak.

Søknad og opptak

Søknadsfrister

og annen informasjon om søking

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt masteropptak@uis.no

Poenggrenser

Lurer du på hvilket snitt man trengte tidligere år for å få opptak? Poenggrenser fra tidligere år

spørsmål og svar SOS

Ofte stilte spørsmål

Få svar på noen av vanligste spørsmålene vi får om master i idrettsvitenskap.

Kan jeg ta PPU samtidig med MA Idrettsvitenskap?

Enkelte studenter velger å ta PPU samtidig med MA Idrettsvitenskap. Dette er svært arbeidskrevende og vi anbefaler deg å snakke med studiekoordinator om dette.

Hvordan er treningsfasilitetene på UiS?

SiS sportssenter er åpen for alle studenter på UiS. Idrettsstudenter har ekstra tilgang fra kl.08.00 til kl.16.00 på alle hverdager. Les mer: Eit av Norges beste treningssenter.

Kan jeg dra på utveksling?

Det vil være mulig å dra på utveksling allerede i 2.semester. Snakk med din studiekoordinator om dette! Les om utveksling fra UiS.

Samlingsdatoer for studieåret 2023-24

Høsten 2023 er det følgende samlinger i emnene MID400 (Forskningsmetode og vitenskapsteori) og MID401 (Fysisk aktivitet og helse) som er obligatoriske for 1. års studenter på master i idrettsvitenskap. Samlingene er fra onsdag til fredag, med oppstart 10:15 første dagen og fra 8:15 til 16.00 de påfølgende dagene.

Nærbilde av rekke med studenter i forelesningssal

Studiestart for alle 1. års studenter:
Uke 32: 9. august, kl. 10:00

MID400 Uke 32 (9.-11. august)

MID401 Uke 35 (30. august - 1. september)

MID400 Uke 39 (27. - 29. september)

MID401 Uke 40 (4. - 6. oktober)

MID400 Uke 43 (25. - 27. oktober)

MID401 Uke 45 (8. - 10. november)

Våren 2024 blir det blir det følgende samlinger i MID402 Pedagogiske perspektiver i idrettsvitenskap og MID403 Prestasjonsutvikling - fysisk trening og coaching som varer fra kl. 8:15 – 16:00:

MID402 Uke 2 (9. – 10. januar)

MID403 Uke 2 (11. – 12. januar)

MID403 Uke 6 (7. – 8. februar)

MID402 Uke 6 (9. februar)

MID402 Uke 10 (6. – 7. mars)

MID403 Uke 10 (8. mars)

MID402 Uke 14 (3. april)

MID403 Uke 14 (4. – 5. april)

MID402 Uke 16 (17. – 18. april)

MID403 Uke 16 (19. april)

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått studium vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten skal ha

 • avansert kunnskap om sentrale begreper, eksisterende teorier og ulike fagretninger i idrettsvitenskap
 • spesialisert kunnskap om fremmende og hemmende faktorer i fysiologiske-, psykologiske-, pedagogiske prosesser innenfor idrett og fysisk aktivitet
 • anvende idrettsvitenskapelig kunnskap på nye områder i faget 
 • inngående kunnskap om forskningsdesign og forskningsprosessen innen kvantitative og kvalitative metoder knyttet til idrettsvitenskapelige problemstillinger.

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne

 • analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere idrettsfaglige resonnementer
 • anvende idrettsvitenskapelig kunnskap til å fremme mestring, prestasjon, fysisk kapasitet og god helse i et livslangt perspektiv
 • arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning i idrettsfaget
 • utarbeide, begrunne og gjennomføre et selvstendig idrettsvitenskapelig forskningsprosjekt

Generell kompetanse

Kandidaten skal kunne

 • analysere og forholde seg til relevante faglige og forskningsetiske problemstillinger
 • formidle omfattende selvstendig arbeid ved hjelp av idrettsfagets uttrykksformer både til spesialister og til allmennheten
 • bidra til å utvikle forskningsbasert idrettspraksis og kommunisere faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner i idrettsvitenskap
 • bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser i fagfeltet

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Forskningsmetode og vitenskapsteori

   Første år, semester 1

   Forskningsmetode og vitenskapsteori (MID400)

   Studiepoeng: 15

  • Fysisk aktivitet og helse

   Første år, semester 1

   Fysisk aktivitet og helse (MID401)

   Studiepoeng: 15

  • Pedagogiske perspektiver i idrettsvitenskap

   Første år, semester 2

   Pedagogiske perspektiver i idrettsvitenskap (MID402)

   Studiepoeng: 15

  • Prestasjonsutvikling - Fysisk trening og Coaching

   Første år, semester 2

   Prestasjonsutvikling - Fysisk trening og Coaching (MID403)

   Studiepoeng: 15

  • Masteroppgave

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave (MID500)

   Studiepoeng: 60

Finn en ekspert

Faggruppen innen idrettsvitenskap og kroppsøving har flere forskningsprosjekt inn mot livskvalitet, bevegelsesglede, mestring og prestasjon

Student og toppidrettsutøver?

UiS samarbeider med Olympiatoppen som gir gode muligheter for særskilt tilrettelegging for toppidrettsutøvere

Treningsfasiliteter på campus

SiS Sport på Campus Ullandhaug er et av Norges beste treningssentre

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester
2. semester

Hvorfor et utenlandsopphold?
Det faglige tilbudet ved våre samarbeidsuniversiteter i utlandet kan ha ulike faglige profiler, slik at et utenlandsopphold gir deg en god mulighet til å skreddersy studiene etter dine ønsker og interesser.

Opplegg for utvekslingen
Konseptet utveksling er å finne et emnetilbud ved en av UiS sine samarbeidsuniversiteter i utlandet som du kan få innpasset i graden din ved UiS. Du søker om forhåndsgodkjenning av emnene før du reiser.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Studiekoordinator Solveig Röwekamp, Hulda Garborgs hus

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Aarhus Universitet

  Blant mer enn 17.000 universiteter på verdensbasis, har Aarhus kommet på topp 100-listen i flere rangeringer.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  State University of New York College at Brockport

  State University of New York at Brockport (SUNY Brockport) ligger i Rochester, staten New York, kun én time fra Niagara Falls. Rochester-området er kåret til et av Amerikas beste steder å bo.

  Syddansk Universitet

  Odense er en nydelig by på den frodige øya Fyn i Danmark. Byen har 200.000 innbyggere, og er med sin sentrale plassering i syd-Danmark regionens ledende by innen forskning og kultur. Som student i Odense vil du virkelig oppleve at «det er deilig å være norsk i Danmark».

  University of Jyväskylä

  Jyväskylä Universitet er Finlands ledende innen lærerutdanning. Det er også det eneste universitetet med eget fakultet for «sport and health sciences».

 • Australia

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

 • Danmark

  Aarhus Universitet

  Blant mer enn 17.000 universiteter på verdensbasis, har Aarhus kommet på topp 100-listen i flere rangeringer.

  Syddansk Universitet

  Odense er en nydelig by på den frodige øya Fyn i Danmark. Byen har 200.000 innbyggere, og er med sin sentrale plassering i syd-Danmark regionens ledende by innen forskning og kultur. Som student i Odense vil du virkelig oppleve at «det er deilig å være norsk i Danmark».

 • Finland

  University of Jyväskylä

  Jyväskylä Universitet er Finlands ledende innen lærerutdanning. Det er også det eneste universitetet med eget fakultet for «sport and health sciences».

 • USA

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  State University of New York College at Brockport

  State University of New York at Brockport (SUNY Brockport) ligger i Rochester, staten New York, kun én time fra Niagara Falls. Rochester-området er kåret til et av Amerikas beste steder å bo.

Presentasjon av fagmiljøet

Det idrettsfaglige miljøet ved UiS

Faggruppen for idrett er knyttet til Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk.

Fagmiljøet i Idrett/idrettsvitenskap er en liten faggruppe med et bredt nedslagsfelt, som bidrar aktivt i flere sentrale fagområder. Faggruppen bidrar til forskning tilknyttet toppidrett, hvor problemstillingene kan knyttes til følgende temaer: Fysisk prestasjonsevne, treningsbelastning, bevegelsesanalyse og biomekanikk, prestasjonspsykologi og coaching. 

Innen friluftsliv arbeides med friluftslivets verdier og roller i det norske samfunnet og eksperimenteres med friluftslivveiledning i utdanningen. I vår forskning fokuseres det på kroppsøvingslærerens profesjonsutvikling, kroppsøvingsdidaktikk og læringsiljø i kroppsøving. I tillegg forskes det på fysisk aktivitet og helse, både i og utenfor skolen.

Fagmiljøet er tilknyttet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.

Lurer du på noe?

Rådgiver
51833624
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon IGIS
Førsteamanuensis i idrettsvitenskap
51834504
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Disse kan du møte som undervisere

Førsteamanuensis i kroppsøving/idrett
51833448
Stavanger - Norway
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førsteamanuensis i idrett
51833563
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Hva betyr fysisk aktivitet for læringen?

Kan man trene seg smart? To nye fra Kunnskapssenter for utdanning (KSU) ser nærmere på forholdet mello...

Slik kan elever få mer fysisk aktivitet i teoretiske fag

Barna skal gjennom mye teori i mange fag. Derfor blir ikke fysisk aktivitet prioritert i skolen, viser ny forskning.

Flinke elevar blir favoriserte av gymlæraren

Lærarane har ofte bakgrunn frå idrett, der det er greitt å gje dei beste utøvarane mest merksemd, ifølgje forskar.

Elevar trivst betre om dei ikkje sit framfor pulten heile dagen

Både lærarar og elevar rapporterer om betre fysisk og psykisk helse, ifølge forsking.

Kvinner løper raskere før eggløsning

De ulike fasene i menssyklusen har mye å si for kvinners løpsprestasjon. Resultatene fra studien viser at det er signifi...

Aktive elever lærer bedre

Skoleungdom som får røre seg mer, lærer bedre. Mer fysisk aktivitet betyr bedre læringsmiljø; det slår til og med ut på ...

Fysisk aktivitet i teorifag gir flere venner

Fysisk aktivitet i teorifag kan øke læringen. Nå viser ny forskning at det også gir flere venner.

Flinke elever favoriseres i kroppsøving

De flinke elevene får mest støtte av kroppsøvingslæreren, viser doktorgradsarbeidet til Aron Gauti Laxdal.