Fagprofil viktig ved valg av barnehagevitenskap master

For Vilde Marie ble muligheten til å fordype seg i mangfold, tilhørighet og bærekraft i barnehagen avgjørende for at hun søkte seg til masteren i barnehagevitenskap ved Universitetet i Stavanger.

Published Endret

Kvinne i turtøy står ute i helprofil og ser rett mot kamera og smiler. I bakgrunnen ser vi et vann og i sidene skimter vi grønt gress og noen trær
Fagprofilen trigget Vilde Marie D. Nedrum til å gå i gang med master i barnehagevitenskap ved UiS. (Foto: privat)

Hei, hvem er du?

Jeg er Vilde Marie Dubland Nedrum, 25 år gammel fra Stavanger, og holder på med master i barnehagevitenskap. Der er jeg kommet til tredje semester, og har valgt en profil som heter «Mangfold, tilhørighet og bærekraft i barnehagen». Nå gjenstår selve masteroppgaven!

Hva er det som gjorde at du søkte dette studiet?

Det som gjorde at jeg søkte på studiet var først og fremst selve fagprofilen, og det at jeg ville få innblikk i ulike faglige og teoretiske perspektiver på mangfold, tilhørighet og bærekraft i en språklig og kulturelt mangfoldig barnehage. Et annet viktig element i den profilen er at det blir arbeida både med kunnskaps-, ferdighets- og holdningsaspekter knyttet til pedagogisk ledelse og barns medvirkning, lek og læring i en mangfoldig og bærekraftsorientert barnehage. At masteren var samlingsbasert var også en god grunn. Siden jeg startet rett på masteren etter at jeg fullførte barnelærer-bacheloren min har det vært veldig relevant og ha med seg mer erfaring fra dagens barnehage. 

Hva er det kjekkeste med å ta masteren i barnehagevitenskap?

Det som er kjekkest med studiene er at profilen, disse fagene og pensumet vårt; er så viktig i jobben vår  med barna. Vi jobber i en lærende organisasjon som stadig utvikler seg og det er så spennende og kjekt å studere og tilegne seg mer kunnskap og mer kompetanse. Også medstudentene mine er en viktig del av det som gjør studiene kjekt for meg – det er så spennende å reflektere sammen med medstudenter og lære av hverandre. Og for meg er det å være sosial, treffe nye mennesker og få seg nye bekjentskap er fantastisk!

Hvordan er studiehverdagen din?

Min studiehverdag varierer veldig. Masteren er samlingsbasert og jeg jobber nesten full stilling i tillegg til masteren. Har litt permisjon for å delta på samlinger og ha noen studiedager, men lesing og arbeid med studiene skjer primært på ettermiddager og kvelder. Ellers jobber jeg aktivt i kollokviegruppene vi har laget. De er gull verdt, for der får vi gitt hverandre tilbakemelding på oppgaver og innleveringer vi jobber med når vi ikke har samlinger. I tillegg spiller jeg også fotball 2 dager i uken i Havørn på Tananger.

Medstudentene mine er en viktig del av det som gjør studiene kjekt for meg – det er så spennende å reflektere sammen med medstudenter og lære av hverandre

Vilde M.D. Nedrum


Hvilken del av studiene tror du at du kommer til å ha mest nytte av i arbeidslivet?

Dette med kollokviegrupper og ha et tett, støttende samarbeid med svært dyktige medstudenter i både grupper for tilbakemelding på oppgaver, refleksjonsgrupper, og generelt gjennom studiene. Det vil komme til god nytte i jobben vi gjør hvor vi samarbeider tett med kolleger og andre. Man tilegner seg en god samarbeids- og tilbakemeldingskultur som jeg vil ta med meg videre. Faglig er det klart at jeg vil ha nytte av all kunnskap jeg har tilegnet meg gjennom studiene, og økt kompetanse er det helt klart kommer godt til nytte i arbeidslivet.  Jeg heier på økt kvalitet og økt kompetanse samt viktigheten av organisasjonen barnehage! Og etter at jeg er ferdig med masteren skal jeg fortsette i jobben jeg allerede har, med mye mer kunnskap og kompetanse!


Har du noen råd til andre som kanskje vurderer å søke denne utdanningen? 

Les på Universitetet i Stavanger sine sider om studiet og de ulike profilene. Informasjonen er oversiktlig og gir deg et godt inntrykk av innholdet i masteren. Dersom en av profilene ser spennende ut for deg, så er oppfordringen klar om at da bør du søke!

Studentliv i Stavanger