Mediekontaktar på UiS

Våre rådgjevarar hjelper journalistar å finne informasjon eller rett person å snakke med.

Publisert Sist oppdatert

Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt (AKS)

AKS er avdelinga for kommunikasjon og samfunnskontakt på institusjonsnivå. Pressekontakt er ei av oppgåvene våre.

Vibecke Lykke Olsen

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt

Bilde av direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Vibecke Lykke Olsen

Kontor: 51 83 37 91

Mobil: 981 16 330

E-post: vibecke.olsen@uis.no

Leiv Gunnar Lie

Senior kommunikasjonsrådgjevar

Kontor: 51 83 30 32
Mobil: 920 77 057

E-post: leiv.g.lie@uis.no

Elin Nyberg

Senior kommunikasjonsrådgjevar

Kommunikasjonsrådgiver Elin Nyberg

Kontor: 51 83 30 75
Mobil: 971 10 920
E-post: elin.nyberg@uis.no

Karen Anne Okstad

Senior kommunikasjonsrådgjevar

Kommunikasjonsrådgiver Karen Anne Okstad

Kontor: 51 83 30 47
Mobil: 905 59 778
E-post: karen.a.okstad@uis.no

Benedicte Pentz

Senior kommunikasjonsrådgjevar

Kommunikasjonsrådgiver Benedicte Pentz

Kontor: 51 83 41 59
Mobil: 416 82 746
E-post: benedicte.pentz@uis.no

Fakultet, senter og museum

Arkeologisk museum, fakulteta og fleire senter har sine eigne mediekontaktar.

Arkeologisk museum

Portrett Andreas Vikøren

Andreas Vikøren
Kommunikasjonsrådgjevar
Mobil: 922 73 201
E-post: andreas.vikoren@uis.no

Det helsevitskaplege fakultetet

Cathrine Sneberg

Cathrine Sneberg
Kommunikasjonsrådgjevar
Direkte telefon: 51 83 27 19, mobil: 93 04 54 91
E-post: cathrine.sneberg@uis.no

Det samfunnsvitskaplege fakultetet

Portrett av Selma Bull

Selma Kristiane Bull
Rådgjevar
Mobil: 930 29 962
E-post: selma.k.bull@uis.no

Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet

Portrett av Marita Solheim og Kjersti Riiber
Økonomi og jus

Handelshøgskolen UiS

Portrett av kvinne
Silje Marnburg Ellefsen (i permisjon)

Senior kommunikasjonsrådgjevar Mobil: 404 70 450 E-post: silje.m.ellefsen@uis.no

Andreas Vikøren

Kommunikasjonsrådgjevar Mobil: +47 922 73 201 E-post: andreas.vikoren@uis.no

Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora

kvinne med lyst hår og lyse klær smiler til kamera

Kristin Vestrheim Cranner
Kommunikasjonsrådgjevar
Direkte telefon: 51 83 29 86, mobil: 932 43 872
E-post: Kristin Vestrheim Cranner

Fakultet for utøvande kunstfag

Portrett av kvinne

Agnete in't Veld Bendiksen
Kommunikasjonsrådgjevar
Mobil: 482 28 081
E-post: agnete.i.bendiksen@uis.no

Læringsmiljøsenteret

Maria Gilje Strand
Foto: Elisabeth Tønnessen/Læringsmiljøsenteret, UiS

Maria Gilje Strand
Kommunikasjonsrådgjevar
Direkte telefon: 51833096
Mobil: 97982268
E-post: maria.g.strand@uis.no

Lesesenteret

Portrett: Elisabeth Rongved - Foto: Elisabeth Tønnessen

Elisabeth Rongved
Kommunikasjonsrådgjevar
Direkte telefon: 51 83 32 06
E-post: elisabeth.rongved@uis.no

FILIORUM - Senter for barnehageforskning

Linn Skjei Bjørnsen
Kommunikasjonsrådgjevar
Mobil: 929 94 982
E-post: linn.s.bjornsen@uis.no

Kunnskapssenter for utdanning (KSU)

Leif Tore Sædberg

Leif Tore Sædberg

Kommunikasjonsrådgjevar

Mobil: 4000 7910

E-post: leif.t.sedberg@uis.no

Universitetsbiblioteket

Marie Kulander Knudsen

Marie Kulander Knudsen

Kommunikasjonsrådgiver

Mobil: 476 57 864

E-post: marie.k.knudsen@uis.no.