Mediekontaktar på UiS

Våre rådgjevarar hjelper journalistar å finne informasjon eller rett person å snakke med.

Published Endret

Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt (AKS)

AKS er avdelinga for kommunikasjon og samfunnskontakt på institusjonsnivå. Pressekontakt er ei av oppgåvene våre.

Vibecke Lykke Olsen

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt

Bilde av direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Vibecke Lykke Olsen

Kontor: 51 83 37 91

Mobil: 981 16 330

E-post: vibecke.olsen@uis.no

Leiv Gunnar Lie

Senior kommunikasjonsrådgjevar

Kontor: 51 83 30 32
Mobil: 920 77 057

E-post: leiv.g.lie@uis.no

Elin Nyberg

Senior kommunikasjonsrådgjevar

Kommunikasjonsrådgiver Elin Nyberg

Kontor: 51 83 30 75
Mobil: 971 10 920
E-post: elin.nyberg@uis.no

Karen Anne Okstad

Senior kommunikasjonsrådgjevar

Kommunikasjonsrådgiver Karen Anne Okstad

Kontor: 51 83 30 47
Mobil: 905 59 778
E-post: karen.a.okstad@uis.no

Benedicte Pentz

Senior kommunikasjonsrådgjevar

Kommunikasjonsrådgiver Benedicte Pentz

Kontor: 51 83 41 59
Mobil: 416 82 746
E-post: benedicte.pentz@uis.no

Fakultet, senter og museum

Arkeologisk museum, fakulteta og fleire senter har sine eigne mediekontakter.

Arkeologisk museum

Anniken Celine Berger, Arkeologisk museum

Anniken Celine Berger
Kommunikasjonsrådgjevar
Mobil: 930 05 355
E-post: anniken.c.berger@uis.no

Det helsevitskaplege fakultetet

Cathrine Sneberg

Cathrine Sneberg
Kommunikasjonsrådgjevar
Direkte telefon: 51 83 27 19, mobil: 93 04 54 91
E-post: cathrine.sneberg@uis.no

Det samfunnsvitskaplege fakultetet

Portrettbilde av Live Kolstad Kvalsvik

Live Kolstad Kvalsvik
Rådgjevar
Mobil: 4049 8395
E-post: live.kvalsvik@uis.no

Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet

Økonomi og jus

Handelshøgskolen ved UiS

Portrett av kvinne
Silje Marnburg Ellefsen

Kommunikasjonsrådgjevar (I permisjon frå 10. juni til februar 2023) Mobil: 404 70 450 E-post: silje.m.ellefsen@uis.no

Marie Håland

Kommunikasjonsrådgjevar (vikar) Mobil: 911 511 48 E-post: marie.haland@uis.no

Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora

kvinne med lyst hår og lyse klær smiler til kamera

Kristin Vestrheim Cranner
Kommunikasjonsrådgjevar
Direkte telefon: 51 83 29 86, mobil: 932 43 872
E-post: Kristin Vestrheim Cranner

Fakultet for utøvande kunstfag

Portrett av kvinne

Agnete in't Veld Bendiksen
Kommunikasjonsrådgjevar
Mobil: 482 28 081
E-post: agnete.i.bendiksen@uis.no

Læringsmiljøsenteret

Ina Midttveit

Ina Midttveit
Kommunikasjonsrådgjevar
Direkte telefon: 51 83 28 98 mobil: 995 94 188
E-post: ina.midttveit@uis.no

Lesesenteret

Portrett: Elisabeth Rongved - Foto: Elisabeth Tønnessen

Elisabeth Rongved
Kommunikasjonsrådgjevar
Direkte telefon: 51 83 32 06
E-post: elisabeth.rongved@uis.no

FILIORUM - Senter for barnehageforskning

Linn Skjei Bjørnsen
Kommunikasjonsrådgjevar
Mobil: 929 94 982
E-post: linn.s.bjornsen@uis.no

Kunnskapssenter for utdanning (KSU)

Leif Tore Sædberg

Leif Tore Sædberg

Kommunikasjonsrådgjevar

Mobil: 4000 7910

E-post: leif.t.sedberg@uis.no