Korleis elevar med bokmål som opplæringsspråk kan skrive nynorsk

Eit undervisningsopplegg for 7. klassingar som visar korleis elevar med bokmål som opplæringsspråk kan skrive nynorsk. Basert på boka ABC av Erna Osland.

Publisert Sist oppdatert

Novella ”ABC” er ei novelle i samlinga Berre du som veit (2003) med open slutt som kan gje rom for mange tolkingar. I dette undervisingsopplegget blir elevane gjennom ulike lesestrategiar og oppgåver, som litterær samtale og to-delt logg, dregne inn i teksten og får rom til å reflektere. Arbeidet viser òg at 7. klassingar som har bokmål som opplæringsspråk kan skrive nynorsk når ein gjev dei modellar og integrerer skrivinga i ein naturleg prosess.

Artikkelen er skrive av Bjørg Wangen, og er henta frå heftet Nynorsk i bruk.