Korleis utvikle den faglege skrivinga til elevane?

Lesing og skriving av sakprega tekstar har med den nye læreplanen fått større fokus i skulen. Korleis kan undervisninga leggjast til rette slik at alle elevar, inkludert dei som strever, utviklar den faglege skrivinga si?

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen viser korleis sakprega modelltekstar henta frå eit autentisk arbeidsliv kan gi elevane nyttige skrivemønster. Skrivemønstera ser ut til å stimulera elevane si faglege skriving og tenking. Ikkje minst kan det sjå ut som om modelltekstane gir rammer som dei fagleg svake elevane profitterer på.

Artikkelen er henta frå boka Rammer for skriving. Om skriveutvikling i skole og yrkesliv og er redigert av J. Smidt, I. Folkvord og A.J Aasen (2010) og utgitt i Trondheim på Tapir Akademisk Forlag.

Last ned artikkelen: