Norsk hotellhøgskoles 110 års-jubileum

I 2022 er det 110 år siden Norsk hotellhøgskole ble etablert. Jubileet feires gjennom året med ulike aktiviteter.

Published Sist oppdatert
Ellen og Axel Lunds hus

Norsk hotellhøgskole ved Universitetet i Stavanger er 110 år gammel og verdens nest eldste hotellhøgskole. Gjennom hele 2022 skal jubileet markeres, med overordnet tema:

Fremtidens ledere i 110 år – utdannet ved Norsk hotellhøgskole.

Norsk hotellhøgskole utdanner ledere for fremtiden, ikke bare til hotell, restaurant og reiseliv, men til et bredt næringsliv.

Gjennom jubileumsåret blir det lagt vekt på spesielt seks områder:

 • Service
 • Bærekraft
 • Opplevelser
 • Mat
 • Overnatting
 • Destinasjon

Hovedmarkeringen blir i oktober 2022. Da er det akkurat 110 år siden skolen ble startet.

Jubileets startskudd

Se film fra jubileets kick-off, som fant sted 14. januar 2022.

Alumnistafett - tidligere studenter forteller

Bent Høie, statsforvalter i Rogaland, og Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i Den norske turistforening.
Ragnar Fridriksson, direktør i World association of chefs societies.
Bjørn Platou, daglig leder i Decon-X.
Anne Oline Gullaksen, økonomi- og sponsorsjef i Førdefestivalen.
Gudrun Sanaker Lohne, destinasjonsleder i SkiStar Trysil.
Maren Skjelde, daglig leder i Gladmat.
Kjetil Vassdal, hotelldirektør ved Scandic Nidelven.
Elianne Topstad, salg- og markedssjef i Næringsforeningen i Stavanger-regionen.
Gaute Løvset, kommersiell direktør i Zaui.
Petter Westnes, leder i Protector IP.
Kristin Tjugen, superadministrator ved Nordfjord Opplæringskontor.
Karoline Snekkevik, prosjektleder i Kulturkompaniet.

Aktuelt:

Fra instituttleder: "110 år – bærekraftig gjestfrihet og fremtidsledelse, arven vi forvalter"

De første 110 ved Norsk hotellhøgskole er et godt grunnlag for de 110 neste.

Trude Furunes, instituttleder ved Norsk hotellhøgskole. Foto: UiS/Live Kolstad Kvalsvik.

Nå er vi inne i jubileumsåret, og det er stas! Her er fem viktige fakta om Norsk hotellhøgskole:

 • Vi har utdannet fremtidens ledere i 110 år.
 • Vi er det eldste instituttet på Universitetet i Stavanger.
 • Vi er den nest eldste hotellhøgskolen i verden.
 • Vi har 500 studenter fra inn- og utland.
 • Vi er 110 år gamle og spreke som bare det.

I jubileumsåret bygger vi innovative studieprogrammer for fremtiden; digital serviceledelse og strategisk design og ledelse. Det gjør vi på skuldrene av de som har gått foran. Bare se her: Dette er en beskrivelse av situasjonen i hotell og reiseliv i Bergen i 1912:

«Det var i en tid preget av utenlandsk påvirkning, store forandringer i service, rikelig tilgang på billig arbeidskraft, samt nye tekniske hjelpemidler».

Sitatet er like gyldig nå; et samfunn hvor ny teknologi og globalisering påvirker hotell- og reiselivsbransjen i stor grad. Historien har gjerne en tendens til å gjenta seg?

Bachelor i digital serviceledelse vil gi studentene kjernekompetanse innen digital transformasjon av serviceytelser som trengs for å imøtekomme sentrale omstillinger som servicebransjene står i.

Master i strategisk design og ledelse er et etter- og videreutdanningstilbud; en kompetanseheving for deg som er i jobb. Samtidig videreutvikler vi vårt viktige oppdrag og våre utdanninger innen hotelledelse, reiselivsledelse og serviceledelse.

Behov for fagkompetanse

Før 1912 måtte de som ville ha fagutdanning innen hotellfag til utlandet for å lære, og det ble hentet inn utenlandsk arbeidskraft for å betjene «et reisevant og internasjonalt publikum» som ankom norske destinasjoner.

Spesielt i Bergen, Vestlandsfjordene og i Christiania var mangelen på kompetent arbeidskraft økende. Ved opprettelsen av Norsk Hotelforening i 1894 ble det etablert en lærlingeordning for mannlig (!) kjøkkenpersonale.

På en stor turismekongress i Bergen i 1910 fastslo en av norsk hotellnærings foregangskvinner, Julie Mjelva ved Hotel Union i Geiranger, at det måtte være en primæroppgave for næringen å få etablert en fagutdannelse for «landsturisthotelshusmødre». I forlengelsen av dette ble det med enstemmig Resolution vedtatt å opprette «en teoretisk og praktisk utdanning av hotellfolk».

En hotellfagskole blir til

18. oktober 1912 startet Norsk Hotelfagskole opp i Bergen med ti elever. Etter en tid i Bergen flyttet skolen til Oslo, til hovedsetet i Norsk Hotelforening. Der ble den værende gjennom to verdenskriger og videre fram til 1952, da skolen flyttet til Sola Strand Hotel.

Flyttingen til Vestlandet gav også et skifte, mot mer praksis og drift av hotellet. Elevantallet var i mange år ca. 40 per kull. Både Sola Strand Hotel og Norsk Hotelfagskole ble drevet av Ellen og Axel Lunds Stiftelse fram til midten av 1970-årene.

Fra hotellfagskole til høgskole og universitet

I 1974 flyttet Norsk Hotelfagskole til Ullandhaug, og driften ble overtatt av staten. Nå blir det lagt enda større vekt på at studentene har relevant praksis ved opptak til studiet.

Allerede i 1975 blir det foretatt justeringer i undervisningsplanen, med større vekt på økonomi- og ledelsesfag, personalpolitikk og markedsføring, men også databehandling, for å gi studentene økt kjennskap til EDB-booking, lager-, kjøkken- og salgskontroll, samt endrede lønns- og regnskapsrutiner i næringen. En ny digital verden er i emning.

I 1983 ble skolen høgskole og en del av Høgskolesenteret i Rogaland, og fikk da (ved kongelig resolusjon) navnet Norsk hotellhøgskole. Det var på den tiden rundt 200 studenter fordelt på tre ettårige studier (kjøkkensjef, restaurant og resepsjon/reiseliv), samt en toårig administrativ linje.

Fra slutten av 80-tallet ble det tilbudt treårige utdanninger som ble godkjent som likeverdig med annen høyere utdannelse (service- og visitor management, nå hotelledelse og reiselivsledelse), og allerede fra tidlig på 90-tallet kunne NHS tilby Master of Science i samarbeid med Cornell University (USA), Florida International University (USA), Oxford Brookes University (UK), Otago University (New Zealand) og Southern Cross University (Australia).

Teori eller praksis?

Siden starten i 1912 har diskusjonen gått: Skal undervisningen være praktisk eller teoretisk?

Da tilbudene om praktisk opplæring ble bygd opp ved yrkesskolene etter 1945, ble det større forståelse for at Hotelfagskolen i større grad kunne gi studentene teoretisk grunnlag for utøvelse av ledelse, som tilsvare det bedriftsledere i andre næringer hadde tilgang til.

I overgangen til høgskole og videre som en del av universitetsbyggingen har disse diskusjonene fortsatt, og det tror jeg er et sunnhetstegn. Vi trenger diskusjoner for å være rigget for den tiden vi utdanner i.

Som universitetsutdanning skal vi gi forskningsbasert undervisning, noe som gir ansatte både muligheter til og forventninger om å bidra med forskning som er relevant for undervisningen, som en del av jobben vi gjør.

Nå når styresmaktene i økende grad etterspør arbeidslivsrelevans i universitetsutdanningene, skal vi være flinke å vise fram det vi allerede gjør og strekke oss etter å bli enda mer relevant for dere som skal ansette våre kandidater, både under og etter endt utdanning.

En internasjonal skole i en internasjonal by

Norsk Hotelfagskole kom altså til Stavanger-regionen for 70 år siden. Mye har skjedd både i regionen og i utdanningssektoren. Stavanger har vært, og er i, rivende utvikling, spesielt etter at oppbyggingen av oljenæringen tiltrakk seg internasjonal arbeidskraft til regionen med forventninger om en internasjonal og profesjonell restaurantnæring.

Våre studenter har hatt god tilgang til relevante jobber, både i studietiden og jobbtilbud etterpå. På samme tid har Stavanger by hatt god tilgang til kompetent arbeidskraft, både deltids- og heltidsansatte.

Alumni fra NHS bidrar til hotell- og reiselivsnæringen både i inn- og utland. Samtidig finnes NHS-alumni i mangfoldige jobber utenfor næringen, både i privat-, offentlig- og frivillig sektor. I anledning jubileet har vi satt i gang en alumni-stafett som viser litt av mangfoldet.

I dag har NHS rundt 500 studenter, med innslag av internasjonale studenter og mangfold blant de ansatte. Vi er en del av et universitet som har internasjonale ambisjoner, og fagstaben er del av internasjonale forskernettverk.

I år markerer vi Norsk hotellhøgskoles 110-års jubileum. Mange tidligere studenter har opprettholdt kontakten med oss og bidrar i dag til å styrke bransjekontakten studentene får i sin utdanning.

Vi vil i år også benytte anledningen til å knytte nærmere kontakt med flere av dere som har vært studenter ved NHS, og vise oss fram for framtidige studenter.

Vi ønsker å forvalte den arven vi har med oss, samtidig som vi ser inn i framtiden. Norsk hotellhøgskole har utdannet framtidens ledere i 110 år. På skuldrene til 110-års historie skal vi fortsette å utforske hva ledelse betyr i fremtiden.

Følg Norsk hotellhøgskole på Facebook for løpende informasjon.

Kilde: Thon, Sverre og Sirevåg, Øyvind (2012). Norsk hotellhøgskole 100 år. AM Forlag. Gunnarshaug trykkeri AS. ISBN: 978-82-7660-154-0