Policy implementering og Lipskys bakkebyråkrati-teori

Torsdag 16. mai 2024 kl. 10:00-12:00,
Hulda Garborgs hus, Rektor Natvig-Pedersens vei 39, 4021 Stavanger,
HG R-218.

Programområde Mangfold, Inkludering og Utdanning (MIU) og UNESCO Chair inviterer til temaseminar om policy implementering og Lipskys bakkebyråkrati-teori .

Publisert Sist oppdatert
Ida Holth Mathiesen

Velkommen til MIU-foredrag som vil handle om implementering av politikk, med et særlig fokus på Lipsky sin teori om Street-Level Bureaucracy illustrert av foredragsholder Ida Holth Mathiesens egen forskning. 

Ida Holth Mathiesen er førsteamanuensis i pedagogikk rettet mot skolemiljø ved Læringsmiljøsenteret. Hun er sosiolog og har i en årrekke forsket på rådgivning og karriereveiledning i skolen og evaluering, implementering og samarbeid i offentlig sektor. Hun startet sin forskerkarriere ved SINTEF Teknologi og samfunn i 2009, og har vært ved Universitetet i Stavanger siden 2018.

Hun har skrevet doktorgradsavhandling om rådgiverrollen i skolen og hvordan skolens rådgivning formes i møter med sammensatte forventninger. Hun deltar i norske og nordiske forskernettverk innen karriereveiledning og er Core National Expert in Lifelong Guidance and Career Development Norway i EU-nettverket CareersNet og sitter i styringsgruppen for NoRNet – Nordic Research Network on Transitions, Career and Guidance

Lesetips:

Lipsky, M. (2010). Preface Dilemmas of the Individual in Public Services (s. xi-xx) in Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public service (30th anniversary expanded ed.). Russell Sage Foundation. 

Mathiesen, I. H., Mordal, S., & Buland, T. (2014). En rådgiverrolle i krysspress? Lokal variasjon og konsekvenser for rådgivningen i skolen. Sosiologi i dag, 44(4), 57–78. http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/1101 

Hvis du ikke har anledning til å delta fysisk, kan du delta via denne lenken: https://stavanger.zoom.us/j/66816821563?pwd=UWlFbTZrenhraXV0UW1adWR0aENLUT0