Parkering, tilgjengelegheit og leseplassar

Kvar kan eg parkera på Campus Ullandhaug? Kva lesesalar finst? Og korleis er tilgjengelegheita i bygga på campus? Finn det du treng for å planleggja besøket ditt her.

Publisert Sist oppdatert

Besøk UiS

Et sykkelskur med to sykler inni.
Det er sykkelparkering fleire plassar på campus.

Skal du besøkja Universitetet i Stavanger for første gong? Då er det enkelt å finna fram med vårt kart over campus. Der finn du mellom anna rom, parkeringsplassar og sykkelparkering.

Fakultet for utøvande kunstfag ligg i Bjergsted og Arkeologisk museum finn du på Våland i Stavanger sentrum.

Sjå opningstider på campus.

Ta buss eller sykkel

Det er få parkeringsplassar på campus Ullandhaug.

Derfor tilrår vi alle å bruka kollektivtransport eller sykkel for å komma seg til universitetsområdet.

Sjekk tilgjengelegheita

bygg for alle kan du planleggja besøket ditt på førehand. Du kan sjekka tilgjengelegheita i heile bygget du skal besøkja.

Parkering

Det er gratis å parkere på universitetsområdet viss du har parkeringsløyve. Det kan vere vanskeleg å finne parkeringsplassar, særlig ved semesterstart og Åpen dag.

el-biler foran ladestasjon
Ladeplasser mellom Hagbart Line huset og Paviljong 10.

Unngå bot

Du må ha parkeringsløyve for å ikkje få bot.

Slik får du parkeringsløyve:

 1. Søk om parkeringsløyve i Easypark sin app eller på Easyparks nettside.
 2. Du får ein e-post om at parkeringsløyvet er aktivert.
 3. No kan du parkera trygt fram til du får eit endeleg svar på søknaden din.
 4. Det kan ta opp til 14 dagar før du får endeleg svar på om søknaden er godkjend eller ikkje.

Parkeringsløyvet gjeld for eitt år av gongen.

Særskilt løyve

Gjesteparkeringen ved Hestmarka er åpen for alle. Resten av parkeringsplassane er reserverte dei med særskilt løyve. Parkering utan parkeringsløyve eller utanfor merka plasser vil føra til gebyr og/eller borttauing på eigars rekning.

Ladeplassar

Det er 16 ladeplassar ved Hagbard Line-huset, 7 plassar ved Paviljong 14, 8 plasser ved Lyspæren Innovasjonshus og 4 ved Hulda Garborgs hus.

Du betalar for lading i Easyparks app eller på Easypark nettside.

Når ladaren er klar lyser eit grønt lys, under lading lyser det blått før det lyster grønt igjen når bilen er ferdig lada.

Gjesteparkering

Gjesteparkering finn du på parkering nr. fem på Hestmarka i nærheten av Kjell Arholms hus. Sjå kvar og korleis du finn fram i Mazemap.

Det kan vere vanskeleg å finne parkeringsplassar, særlig ved semesterstart. Vi oppmodar difor gjester å vere ute i god tid ved arrangement. Alternativt er det eit godt kollektivtilbod til campus.

Kontakt

Har du spørsmål om parkering? Ta kontakt på parkeringstelefonen: 911 07 622.

Rom, lesesalar og laboratorium

På campus er det mange undervisningsrom, grupperom, lesesalar, PC-rom og stille-/ammerom.

Arne Rettedals hus

Alle auditorium i Arne Rettedals hus er tilrettelagde for høyrselshemma med teleslyngjer og IR-anlegg.

Kjølv Egelands hus

Tjodhallen, E101, E102 og A101* er tilrettelagd for høyrselshemma med teleslyngjer og IR-anlegg.  
* IR-anlegg er installert. Du må bruka høyrebøylar for å nytta anlegget (kan lånast).

Hagbard Line-huset

Kjell Arholms hus

Auditorium 1, 2 og 3 er tilrettelagt for høyrselshemma med teleslyngjer og IR-anlegg.

Ellen og Axel Lunds hus

Raudt auditorium er tilrettelagt for høyrselshemma med teleslyngjer og IR-anlegg.

Hulda Garborgs hus

P230 og P231 er tilrettelagt for høyrselshemma med teleslyngjer og IR-anlegg.

Elise Ottesen-Jensens hus

Kjølv Egelands hus finn du laboratorium for:

 • Data
 • Elektro
 • Maskin
 • Petroleumsteknologi
 • Petroleumsgeologi
 • Kjemi

Sjå alle laboratoria for realfag og teknologi.

Arne Rettedals hus finn du laboratoria for mediefaga.

I Ivar Langens hus finn du laboratorium for bygg.

Kjell Arholms hus finn du to sjukepleie/ferdigheitslaboratorium.

Måltidets hus finn du laboratorium for biologisk kjemi og bioteknologi.

Lesesalane på universitetsområdet er opne for alle, og fungerer etter "førstemann til mølla"-prinsippet.

Hugs å rydda etter deg og ta med alle personlege saker når du forlèt lesesalen. Det er ikkje lov å reservera/halda av ein lesesalsplass over lengre tid.

Arne Rettedals hus (AR)

 • 1. etg (gruppelandskap G-102). Dette rommet blir også brukt til undervisning. Sjå timeplanen i TimeEdit.
 • 3. etg.

Kjølv Egelands hus (KE)

 • Biblioteket
 • C160 (stille lesesal) og C-104 (gruppearbeidsplassar)

Hagbard Line-huset (HL)

 • U. etg. (A-025 og A-026)

Kjell Arholms hus (KA)

 • 1. etg (U-110A)

Hulda Garborgs hus (HG)

 • 1. etg. (O-108)

Grupperom kan ikkje brukast viss det står i romoversikta at det skal vera undervisning der.

Det er grupperom i Arne Rettedals hus (2. etasje), Ellen og Axel Lunds hus (2. etasje), Hulda Garborgs hus (1. etasje), Kjell Arholms hus (U. etasje og 1. etasje) og Kjølv Egelands hus (C-bygget: 1 etasje og 2. etasje).

Reserver grupperom.

 • Kjell Arholm hus, rom U001

Bestill omvisning

Har du tenkt å studera ved Universitetet i Stavanger, eller er du nysgjerrig på korleis me har det på campus?

Studenter utenfor Arne Rettedalshus, campus Ullandhaug

UiS arrangerer omvisningar for alle interesserte.

De får ein presentasjon av studietilbodet ved UiS og korleis det er å vera student ved eit universitet. Deretter tek me de med på ei omvisning på campus Ullandhaug.

Ønskjer de ei grundigare omvisning på ei særleg studieretning, til dømes ingeniørfag, lærarutdanning eller helsefag, er dette mogleg å bestilla.

Tilbodet eignar seg for: ungdomsskular, vidaregåande skule, folkehøgskular, forsvaret eller andre grupper som vil læra meir om UiS.

Hugs:

 • Omvisninga må bestillast minst 3 veker før ønskt besøksdato.
 • Minimum tal på gruppe: 5 personar.

Velkommen! Bestill besøk.

Finn fram på campus